Neděle

16.7.

 

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

               08.00

       Za rodinu Karáskovou

 

 

 

 

Úterý

18.7.

 

 

                                                                                18.00       

        

        Za + Jana Babjaka a živou rodinu

 

 

 

 

Středa

19.7.

 

 

                 18.00

         Na jistý úmysl

 

 

 

 

 

Čtvrtek

20.7.

 

 

 

18.00

        Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
        o Boží pomoc a ochranu

 

 

 

 

Sobota

22.7.

 

SVÁTEK SV. MAŘÍ MAGDALÉNY

 

 

   18.00

           Za + Cyrila Tkáče, manželku Marii a Annu,
           syna Vojtěcha, živou a zemřelou rodinu

 

 

 

 

 

Neděle

23.7.

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

                    08.00

               Za Miroslava Olivku, rodiče, živou rodinu a
               duše v očistci