Neděle

28.5.

 

 

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

               08.00

       Za Čenka a Ludmilu Hrachovy a živou rodinu

 

 

 

 

Úterý

30.5.

 

Památka sv. Zdislavy

                                                                                       

        

        Za + Ferdinanda Dornáka, dvě manželky, živou
        a 
zemřelou rodinu

 

 

 

 

Středa

31.5.

 

SVÁTEK NAVŠTIVENÍ PANNY MARIE

 

                 

         MŠE SV. NENÍ

 

 

 

 

 

Čtvrtek

1.6.

 

Památka sv. Justina, mučedníka

První čtvrtek v měsíci

 

 

18.00

        Za rod Josefa Bárty, živou a zemřelou rodinu
        a za dar víry

 

 

 

 

 

Sobota

3.6.

 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů

První sobota v měsíci

 

   18.00

           Za + Emanuela Klepka, manželku Miladu,
           syna Jiřího a živou rodinu

 

 

 

 

Neděle

4.6.

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

(Boží hod svatodušní)

KONEC VELIKONOČNÍHO OBDOBÍ

 

                    08.00

               Za živou a zemřelou rodinu Kozlovou, rodiče
               Marii a Miroslava s prosbou o dary Ducha
               svatého a Boží milosti