LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

ROK PANNY MARIE FATIMSKÉ

 

Neděle 20. 8.:
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý 22. 8.:
Památka Panny Marie Královny. Zvláštní svátek Královny v první polovině XX. století požadovaly Mariánské kongresy. Z jejich podnětu, po vyhlášení dogmatu o neposkvrněném početí Panny Marie, v roce 1954 papež Pius XII. na závěr Mariánského roku ustanovil liturgickou oslavu Panny Marie Královny, která se začala slavit od roku 1955 v poslední květnový den. Při pokoncilní úpravě církevního kalendáře za papeže Pavla VI. došlo k přeložení oslavy na 22. srpen za účelem vyjádření návaznosti památky na slavnost Nanebevzetí Panny Marie.

Čtvrtek 24. 8.:
SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA. Narodil se v Káni Galilejské a Ježíšem byl označen jako pravý a bezelstný Izraelita. Stal se apoštolem a po seslání Ducha svatého hlásal evangelium na více místech. Posledním byla Arménie, kde mu byla z těla stažena kůže, načež byl popraven.

Pátek 25. 8.:
Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka. Pochází z Frýdlantu nad Ostravicí. Stal se řeholníkem Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele a knězem. Jeho první významnější působení bylo na Svaté Hoře, kde se věnoval utečencům. Pak byl pověřen pastorací mezi řeckokatolíky v ukrajinském Lvově. Přešel k byzantskému ritu. Dalším jeho posláním bylo založení komunity redemptoristů latinsko-byzantského ritu na Slovensku. Byl představeným kláštera v Michalovcích a s příchodem komunistického režimu internován do Podolínce. Vystřídal vězení v Ilavě, Mírově a Leopoldově, kde zemřel 23. března 1958.

Sobota 26. 8.:
Památka sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků. Benedikt a Jan byli kněží benediktinského řádu Kamoduli z Itálie, kteří na přání Boleslava Chrabrého a císaře Oty III. přišli roku 1001 do Polska. V lesní poustevně Běníšvo poblíž Poznaně se učili slovanskému jazyku a tam se k nim připojili Poláci Matouš a Izák. Po vystavění malého kláštera i kuchař Kristin. V době přípravy na misijní působení a vyčkávání papežského pověření byli povražděni lupiči.

Neděle 27. 8.:
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ