LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 20. 5.:
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

Pondělí 21. 5.: LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
SVÁTEK PANNY MARIE, MATKY CÍRKVE

Čtvrtek 24. 5.:
SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVIŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

Sobota 26. 5.:
Památka sv. Filipa Neriho, kněze. Roku 1551 byl vysvěcen na kněze a usiloval o duchovní obnovu Říma. Věnoval se mladým lidem. Zemřel roku 1595.

Neděle 27. 5.:
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE