LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

ROK PANNY MARIE FATIMSKÉ

 

Neděle 15. 10.:
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý 17. 10.:
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Byl Janovým učedníkem a od tohoto apoštola povolán za biskupa v Antiochii. Ve stáři byl odtud dopravován do Říma, aby byl předhozen šelmám. Cestou napsal Ignác sedm listů různým církvím, ve kteréch varoval před gnostickými bludy, vybízel k zachování jednoty pod vedením biskupů, o církvi použil označení "katolická" jako první.

Středa 18. 10.:
SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY. Byl lékařem v Antiochii. Jako společník apoštola Pavla se setkal i s dalšími apoštoly a sesbíral a sepsal svědectví o Ježíši Kristu asi po roce 70. Jako jediný z novozákonních pisatelů nepocházel ze židovství a k evangeliu napsal i pokračování z dějin prvotní církve - Skutky apoštolů.

Sobota 21. 10.:
Památka bl. Karla Rakouského. Narodil se 17. srpna 1887 v Persenbeugu v Rakousku. Spolu se svou manželkou a dětmi vedl příkladný rodinný život. V roce 1916 se stal císařem Rakouska. Během svého života usiloval o spravedlivý a trvalý mír a prosazoval právo a spravedlnost. Zemřel ve vyhnanství ve Funchalu na ostrově Madeiře 1. dubna 1922. Papež Jan Pavel II. ho 3. října 2004 prohlásil za blahoslaveného.

Neděle 22. 10.:
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Misijní neděle