Liturgický kalendář týdne

 

ROK PANNY MARIE FATIMSKÉ

Neděle 21. 5.:
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
POUT' KE SV. JANU NEPOMUCKÉMU VE FARNOSTI ČELADNÁ

Čtvrtek 25. 5.:
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Zasvěcený svátek

Pátek 26. 5.:
Památka sv. Filipa Neriho, kněze. Roku 1551 byl vysvěcen na kněze a usiloval o duchovní obnovu Říma. Věnoval se mladým lidem. Zemřel roku 1595.

Neděle 28. 5.:
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za sdělovací prostředky