O farnosti

 

ČELADNÁ

Obec Čeladná se rozkládá v údolí mezi horami Smrkem a Ondřejníkem, protékají jí řeky Čeladenka a Ondřejnice. V současné době má 2.481 obyvatel a nově vybudované centrum. V obci funguje jen Římskokatolická farnost. Máme jeden kostel sv. Jana Nepomuckého, který je v majetku církve. Kostel není v seznamu památek, je však v dobrém stavu. Zabezpečena je střecha, fasáda a lavice. Kůr je rozšířen pro zpěváky. V kostele je nová elektroinstalace a nové mikrofony. Vymalovaný interiér, nové topení v lavicích a nové zvony: sv. Jan Nepomucký, sv. Pavel, apoštol, sv. Cyril a Metoděj a Svatá Rodina. V říjnu 2014 ve farním areálu byla posvěcená nová dřevená socha Panny Marie Medžugorské na poděkování za úspěšné opravy na kostele. V květnu 2015 byl opravén kněžský hrob a od října téhož roku se mení kostelní okna, které také dostanou nové vitráže (Nanebevzetí Panny Marie, Sv. Josefa, dělníka, sv. Hedviky, patronky Ostravsko-opavské diecéze, sv. Cecilie, patronky hudebního zpěvu, moravských svatých a blahoslavených: sv. Melichar Grodecký, sv. Jan Sarkander, sv. Klement Maria Hofbauer, bl. Antonína Kratochvílová, bl. Marie Restituta Kafková a bl. Metoděj Dominik Trčka). V teritoriu farnosti se vyskytuje na Horní Čeladné kaplička sv. Cyrila a Metoděje, kterou spravují Biskupské Lesy, kde se koná jednou ročně pout' na 5. července a kaplička Panny Marie, kterou spravuje Beskydské rehabilitační centrum.

Do kostela dochází v neděli kolem 130 věřících. Počet se zyšuje od května do září, kdy je velký příliv turistů a chatařu. Ve farnosti je přibližně 44% důchodců, výdělěčně činných je 40%, dětí a dospívajících je 16%. Na bohoslužby dochází 73% žen a 27% mužů. Výdělečně činní jsou většinou zaměstnání v průmyslu, v živnostech a v zemědělství.

Svátostná výchova se ve farnosti pěstuje především v přípravách na křest a svátost manželství. Náboženská výchova probíha na Základní Škole v Čeladné, kde jsou celkem 2 skupiny a to 1., 2. a 3 třída, pak 4. a 5. třída. Příprava na první svaté přijímání se kona na faře.

Ve farnosti je ekonomická a pastorační rada. Farnost vydává čtvrletník, který redaguje Frnatiškánský 3. řád z Čeladné.

 

 

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

Kunčice pod Ondřejníkem se rozkládají mezi horami Ondřejníkme a Stolovou. Je to obec s 2.137 obyvateli, které se z velké částí zabývá zemědělstvím. Jsou zde rodinné farmy hospodařící na rozsáhlých územích. Zabývají se především chovem skotu.

Kromě katolické církvé se v obci nachází také církev Československá husitská. Při posledním sčítání se k ní přihlásilo 520 obyvatel. K římskokatolické 720. Máme 2 kostely, větší farní sv. Maří Magdalény, filiální sv. Prokopa a Barbory, tzvn. "ruský" a kaple v lesích sv. Maří Magdalény, Nejsvětější Trojice a Panny Marie na Gvardůvkách. Kaple jsou udržovány nákladem vlastníků. Průměrná účast na nedělní bohoslužbě se pohybuje kolem 96 věřících.

Kostel sv. Maří Magdalény není v seznamu památek a naší hlavní snahou bylo v minulých letech obnovit varhany, kúr, okna, hlavní dveře, lustr a osvětlení a také udělat nový bezbariérový vstup do kostela. V celé faře byly udělaný dvojskla, opravené vstupní dveře a nové věřejné WC pro návštěvníky hřbitova.

Filiální kostel sv. Prokopa a Barbory je památkově chráněny. Naší snahou bylo pořídit nový svatostánek, ozvučení, křížovou cestu, lavice, venkovní osvětlení chrámu a nový zvon sv. Prokopa a Barbory. V roce 2014 po renovaci se konalo posvěcení Ikonostasu.

V naší farnosti je v důchodovém věku 48% účastníku bohoslužeb, výdělečně činných je 22% a 30% dětí a dospívajících. Žen a dívek navštěvujících bohoslužby je 78% a mužů a chlapců 22%. Výdělečně činných je převaha v dělnickém zaměstnání, většinou se jedná o práci v zemědělství a drobné živnosti.

Náboženská výchova probíha na Základní Škole v Kunčicích v dvou skupinách 1, 2. a 3. třída, pak 4. a 5. třída, kde postupujeme podle metodik dodaných Katechetickým centrem. Příprava na první svaté přijímání se kona na faře.

Svátostná výchova se ve farnosti pěstuje především v připravách na křest a svátost manželství.

Ve farnosti funguje ekonomická rada.