Výuka náboženství v Kunčicích ve školním roce 2017/2018

 
 
Vážení rodiče,
 
Na naší Zákládní škole v Kunčicích od 4. září 2017 se bude opět učit náboženství. Děti budete moct přihlásit u katechetky pí. Mgr. Dany Malkové. Přihlásit můžete i nepokřtěné školáky.
 
otec Mariusz

 

NÁBIDKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ V ROCE 2017

 

 

Milí rodiče,

pro vaše dítě bude 1. září 2017 velkým mezníkem, začne chodit do školy. Bude zde poznávat tolik nových a důležitých věcí tohoto světa. Nabízíme vám také možnost přihlásit vaše ditě k výuce náboženství, kde se seznámi se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života.

Pokud je vaše dítě pokřtěno, využijte této nabídky, která mu pomůže ve společenství svých vrstevníků pozitivně vytvářet vztah k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu. Přhlásit můžete své dítě, i pokud nebylo ještě pokřtěno.

Náboženství se bude vyučovat jako v lonském roce a to od 1. září na Základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem.

 

        P. ThDr. Mariusz Roszewski, Ph.D., farář

Mgr. Dana Malkova, katechetka

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2018

FARNÍ KOSTEL SV. MAŘÍ MAGDALÉNY

6. KVĚTNA  V 9.30 HOD.

V neděli 10. prosince během bohoslužby v 9.30 hod. budou ve farním kostele sv. Maří Magdalény předány medailky Panny Marie dětem, které se připravují na První svaté přijímání v roce 2018.