Odlévání zvonů sv. Cyril a Metoděj a Svatá Rodina - 20.5.2013