Odlévání zvonů sv. Jan Nepomucký a sv. Pavel, apoštol - 8.5.2013