M I N I S T R A N T I

 

Ministrant je světský služebník, který napomáhá kněžím během bohoslužby. Latinské slovo ministrare je možné přeložit jako "sloužit". Tato služba souvisí s odkazem Ježíše Krista. Mezi služby ministranta patří také pomoc při udílení některých svátostí, zejména svátosti křtu a eucharistie.

Do mnoha farností české a moravské církevní provincie byl na podzim loňského roku zakoupen Český misál. Dovolujeme si upozornit na článek přibližující jak práce na jeho reedici, tak i okolnosti a zásady související se vznikem této liturgické knihy.
Mons. Jan Vokál, předseda LK ČBK