Liturgické předměty

 

I. OBĚTNÍ MISKA

Miska, ve které se proměňují hostie. Jsou v ní maličké částečky Nejsvětější svátosti, proto ji nikdy neobracíme, neskládáme misky do sebe, nedáváme do nich nic, co tam nepatří.

 

II. KALICH

Nádoba, ve které se proměňuje víno. I s ním zacházíme s úctou.

 

1. PURIFIKATORIUM

Bílý obdelníkový kus látky, kterým se čistí obětní miska, kalich, patena. Většinou má uprostřed vyšitý křížek. Purifikatorium se nemá zaměňovat s lavabem.

 

2. KALICHOVÁ PATENA

Pokládá se na kalich a je pro velkou hostii. Dnes se používá vyjímečně, např. při mších pro velmi malý počet věřících.

 

3. PALA

Pevný čtvereček, který se pokládá na kalich nebo obětní mísku, aby zabránil znečistění Těla a Krve Kristovy.

 

4. KORPORAL

 

Čtvercové bílé plátno o rozměrech asi 50 cm, který je nutno položit pod každou nádobu s Tělem nebo Krví Kristovou. Slouží k zachycení částeček Nejsvětější svátosti, proto jej nikdy neobracíme. Skládá se proto tak, aby částečky nemohly vypadnout: nejdříve přeložíme dolní třetinu, pak horní, pak pravou část, pak levou.

 

5. KALICHOVÉ VELUM

Čtvercová rouška k ozdobnému přikrytí kalicha. Je stejné barvy jako ornát kněze.

 

III. KONVIČKY

Skleněné nebo kovové nádoby na vodu a víno. Mají označení V - jako víno, A – jako voda, někdy je označena nějakým jiným způsobem pouze konvička na víno, jindy jsou na nich vyobrazeny vinné hrozny, voda...

 

1. TÁCEK NA KONVIČKY

Tácek, na kterém jsou konvičky a většinou se používá při umývání rukou kněze.

 

2. LAVABO

Bílý ručníček na utírání při umývání rukou kněze. Dává se většinou na konvičky. Většinou má vyšitý křížek na kraji nebo písmeno L. Nemá se zaměňovat s purifikatoriem.

 

3. MISKA NA VODU

Miska, do které se vylije voda z tácku na konvičky po umývání rukou kněze, nebo se přímo používá při umývání rukou kněze.

 

IV. PATENA

Pozlacený tácek, který se používá při přijímání, aby zábránil případnému upadnutí hostie a jejich částeček. Proto ji nikdy neobracíme.

 

V. CIBORIUM

Velký pozlacený „kalich“ s víčkem, v nemž se uchovávají proměněné hostie ve svatostánku.

 

1. VELUM CIBORIOVÉ

Ozdobná rouška, kterou může být přikryté ciborium.

 

VI. MONSTRANCE

Krásná pozlacená schránka na velkou proměněnou hostii. Používá se k vystavování a k žehnání Nejsvětější svátostí. Hostie je uchycena v lunule – půlměsíčkový žlábek. Pokud ministrant staví monstranci bez hostie na oltář, dává ji bokem k lidu.

 

VII. VELUM ŽEHNACÍ

Asi dva metry dlouhý a půl metru široký pruh látky, bohatě zdobený, používá se při žehnání Nejsvětější svátostí (monstrancí...). Ministrant ji přehodí knězi přes ramena, pod krkem může být spona na zapnutí, z vnitřní strany kapsy na ruce, přes které kněz monstranci drží.

 

VIII. VIMPA

Podobně ušitý pruh látky jako žehnací velum, ale nezdobený, jen bílý, používají jej ministranti – insignáři, k držení berly a mitry.

 

IX. PYXIDA = Pyxis

Schránka, ve které se uchovává velká proměněná hostie do monstrance.

 

X. BURZA

Maličká pozlacená nádobka na pár malých hostií, zabalená v korporálu, zpravidla v koženém pouzdře, ve které kněz přenáší Nejsvětější svátost nemocným a umírajícím.

 

XI. ASPERGIL = Kropáč

Malinká nádobka s houbičkou napuštěnou svěcenou vodou, kterou se kropí lid. Může být součástí nádobky se svěcenou vodou (kropenky).

 

XII. KADIDELNICE

Kadidelnice je náboda s víčkem na řetízcích, do které se vkládá kovová nádobka se žhavým dřevěným uhlím, na které se sype kadidlo.

 

XIV. LOD'KA

Kovová nádobka se ližičkou, ve které je kadidlo.

 

XV. Kadidlo

Je to vonná pryskyřice.

 

XVI. Svíce

Nosí se v průvodu po stránách procesního kříže nebo Nejsvětější svátosti a také někdy při mši svaté. Jiné svíce jsou na oltáři.

 

XVII. Procesní kříž

Nosí se v průvodu. Během mše je na určitém místě corpusem (tělem) k lidu.

 

XIX. Košíky na vybírání peněz

Proutěné košíky nebo jiné prostředky sloužící k vybírání peněz během mše svaté.

 

XX. Klíček od svatostánku

Věc, která se nesmí ztratit nebo zapomenout, bývá často na kalichu a mívá střapec.

 

XXI. Zvonek

Slouží ke zvonění při mši; může jich být i více. Jiný zvonek bývá u zavěšen na zdi u vchodu ze sakristie do kostela, kterým se zvoní na začátku mše svaté.