L I T U R G I C K Ý  R O K

 

ADVENT
Doba čekání na příchod Pána Ježíše (4 neděle adventní).

VÁNOCE 
Je to období, ve kterém slavíme tajemství narození Pána Ježíše. Začíná Narozením Páně (vigilií 24.12.) a končí svátkem křtu Páně.

PŮST
Je to období příprav na Velkou noc. V centru je utrpení a smrt Pána Ježíše. Začíná Popeleční středou a končí ranní mší na Zelený čtvrtek. Trvá 40 dní.

SVATÝ TÝDEN
Začíná Květnou nedělí a končí Vzkříšením Pána Ježíše.

VELIKONOČNÍ TŘÍDENNÍ 
Začíná na Zelený čtvrtek a končí oslavou zmrtvýchvstání ukřižovaného Krista.

VELIKONOČNÍ DOBA
Začíná nedělí Zmrtvýchvstání Páně a konči slavností Seslání Ducha Svatého. Trvá 50 dní.

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ
Během roku v údobí 33 - 34 týdnů je liturgické mezidobí, které vyplňuje celý zbytek roku mimo výše jmenovaná údobí.

Má dvě části:

  1. Začíná svátkem Křtu Páně a trvá až do Popeleční středy.
  2. Začíná pondělím po seslání Ducha Svatého a končí týdnem po slavnosti Krista Krále.