M E Š N Í  K N I H Y

 

MISÁL 
Obsahuje všechny modlitby ke mši svaté. Je zároveň uspořádán podle pořadí jednotlivých částí mše svaté a liturgického roku.

LEKCIONÁŘ 
Obsahuje čtení ze Starého i Nového zákona a žalmy. Název pochází z latinského slova "lectio" = čtení.

Má šest dílů:

  1. Neděle (nedělní cyklus A, B, C) a slavnosti Páně.
  2. Všední dny doby adventní, vánoční, postní a velikonoční.
  3. Všední dny liturgického mezidobí od 1. do 17. týdne (feriální cyklus 1-lichý a 2-sudý).
  4. Všední dny liturgického mezidobí od 17. do 34. týdne (feriální cyklus 1-lichý a 2-sudý).
  5. Slavnosti, svátky a památky Panny Marie, svatých, o posvěcení kostela.
  6. K různým příležitostem

ŽALTÁŘ (KNIHA ŽALMŮ)
Tato, kniha obsahuje notované žalmy s antifonami (odpověďmi).

PŘÍMLUVY
Tato kniha obsahuje texty přímluv pro bohoslužbu slova.

KANCIONÁL (nepatří mezi liturgické knihy)
Obsahuje písně, které zpíváme při bohoslužbách. Název pochází z latinského slova "cantus" = zpěv.