Neděle 27.8.                                 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                Za rodinu Chovančíkovou
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 Pátek 1.9.                                      PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
   
    18.00                               Za rodinu Šrubařovou, Miladu, Oldřicha,
                                            Anežku a Jaroslava, za Vojtěcha Musialka,
                                            rodinu Musialkovou a FialovouNeděle 3.9.                                     22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                 Za + Marii Cochlarovou, manžela Emila a
                                             bratra Rudolfa

                                            "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Pátek  8.9.                                    SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

    18.00                                 Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                              v očistci
Neděle 10.9.                                    23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                 Za Patera Aloise Velíska, rodiče a
                                              sourozence

                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Pátek 15.9.                                Památka Panny Marie Bolestné

    18.00                                   Za živé a zemřelé farníky
Neděle 17.9.                                        24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                    Za Elišku a Vladimíra Hečkovy a jejich
                                                 živou a zemřelou rodinu

                                                 "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Neděle 24.9.                                         25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                      Na poděkování Pánu Bohu za 30 let
                                                   manželského života s prosbou o
                                                   požehnání do dalších let

                                                 "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Čtvrtek 28.9.                              SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
                                                   HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA


    09.30                                        Za živé a zemřelé farníky
                                                                              Neděle 1.10.                                           26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                        Za živou a zemřelou rodinu
                                                     Halamíkovou

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.