Neděle 1.4.                       SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

   09.30                                Za + Vladimíra Kahánka a rodiče
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pondělí 2.4.                                         PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ
   
    09.30                               Za živé a zemřelé farníky
Neděle 8.4.                                          2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

   09.30                                 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii
                                             za rodiny s prosbou o ochranu a Boží
                                             pomoc

                                            "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pondělí  9.4.                                         SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

    16.30                                 Za živé a zemřelé farníky

Neděle 15.4.                                        3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    09.30                                 Za rodinu Kaděrovou
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 20.4.                                        

     18.00                                  Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                v očistci

Neděle 22.4.                                          4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    09.30                                    Za Jana Michnu a sourozence

                                                 "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 27.4.                             

    18.00                                      Za Roberta a Anastázii Michnovy,
                                                   živou a zemřelou rodinu
                                                                        Neděle 29.4.                                            5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    09.30                                       Za + Pavla Řezníčka a jeho rodiče
                                                    Marií a Jozefa Řezníčkovy

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.