Neděle 25.6                                               12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    9.30                                Za živou a zemřelou rodinu AdámkovouPátek 30.6.
   
    18.00                              Za rodinu Obrátilovou a dětiNeděle 2.7.                                                13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    9.30                                Za živou a zemřelou rodinu Romana a Boženy
                                           Michnovy a duše v očisticiStředa  5.7.           SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA

    9.30                                Za živé a zemřelé farníkyNeděle 9.7.                                                14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    9.30                                Za živou a zemřelou rodinu Lhotskou a
                                           Olbertovou
Pátek 14.7.

    18.00                               Na poděkování Pánu Bohu a za duše v očistciNeděle 16.7.                                               15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    9.30                                  Za Silvestra a Julii Tomkovy, Evžena Pustku,
                                             živou a zemřelou rodinu a duše v očistci
Sobota 22.7.                  SVÁTEK SV. MAŘÍ MAGDALÉNY - lesní kaple

    15.00                                Za živé a zemřelé farníkyNeděle 23.7.                                        POUT' VE FARNOSTI

    9.30                                   Za Jana a Boženu Hrubišovy, živou a
                                              zemřelou rodinu
                                                                               
                                            MŠE SV. V "RUSKÉM" KOSTELE NENÍ !       Pátek 28.7.

    18.00                                   Za Vlastimila Michnu, rodiče z obou stran,
                                                živou a zemřelou rodinuNeděle 30.7.                                                17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    9.30                                      Za zemřelého Emila Cochlara, manželku
                                                 Marii a sourozence