Neděle 12.10.                                 32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                            v očistci
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek 17.11.                       Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
   
    16.15                               Za rodinu Mužíkovou, Kurečkovou, děti a
                                            Ladislava KurečkuNeděle 19.11.                                     33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                 Za rodinu Konvičkovou, Přečkovou, rodiče
                                             a děti

                                            "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Pátek  24.11.                       Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a
                                            druhů, mučedníků


    16.15                                 Za rodinu Obrátilovou, zemřelého Ladislava
                                              Lišku a dětiNeděle 26.11.                            SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

    09.30                                 Za + Štepánku Frydrychovou, manžela a
                                              děti

                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Pátek 1.12.                                             PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

    16.15                                   Za živou a zemřelou rodinu Řezníčkovou,
                                                děti a duše v očistci
Neděle 3.12.                                        1. NEDĚLE ADVENTNÍ

    09.30                                    Za Marii a Františka Krpcovy a rodiče
                                                 z obou stran

                                                 "Ruský" kostelík POUTNÍ mše sv.
                                                 v 10.45 hod. ke cti sv. Barbory
Pátek 8.12.                              SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ
                                                BEZ POVSKRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHŮ


    16.15                                      Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                   v očistci
                                                                              Neděle 10.12.                                        2. NEDĚLE ADVENTNÍ

    09.30                                       Za zemřelou Martu Fritschovou

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.