Neděle 28.1.                                     4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                Za Josefa Mačoška, živou rodinu a duše
                                            v očistci
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 Pátek 2.2.                    SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU - Hromnice
                                                           PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI
   
    16.00                               Za Boží požehnání pro děti, rodiče a kněze

Neděle 4.2.                                          5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                 Za + Antonína Adamčíka

                                            "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek  9.2.                                         

    16.15                                 Za Jaromíra, Petra, manželku, bratra
                                              Františka, rodiče Františka a Andělu,
                                              živou a zemřelou rodinu

Neděle 11.2.                                        6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                 Za Marii a Jana Paterovy, rodiče a
                                              sourozence, živou a zemřelou rodinu

                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Středa 14.2.                                         POPELEČNÍ STŘEDA

    16.00                                   Za Vlastimila Michnu, rodiče z obou
                                                stran, živou a zemřelou rodinu

Neděle 18.2.                                          1. NEDĚLE POSTNÍ

    09.30                                    Za Annu a Jana Vankovy, rodiče,
                                                 sourozence, živou a zemřelou rodinu
KŘÍŽOVÁ CESTA
                                                 "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 23.2.                             

    16.15                                      Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                   v očistci
  KŘÍŽOVÁ CESTA                                                                            Neděle 25.2.                                          2. NEDĚLE POSTNÍ

    09.30                                       Za + Marii a Josefa Pustějouské,
                                                    živou rodinu a duše v očistci
KŘÍŽOVÁ CESTA
                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.