NEDĚLE

21.5.

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Mše sv. ve farním kostele sv. Maří Magdalény

 

sv. Ondřej Bobola

 

 

 

 

 

 

 

sv. Beda Ctihodný / sv. Řehoř VII. / sv. Marie Magdalény de Pazzi

 

 

 

 

 

 

sv. Emil

 

9:30

 

10:45

Za duše v očistci a za Boží požehnání pro celou rodinu

"Ruský" kostelík

ČTVRTEK

25.5.

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PÁNĚ

16.30Za uzdravení rodových kořenú

 

NEDĚLE

28.5.

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Mše sv. ve farním kostele sv. Maří Magdalény

 

 

 

 

 

 

 

9:30

 

10:45

 

Za Vlastu Klimšovou, manžela, živou a zemřelou rodinu

"Ruský" kostelík

 

 

PÁTEK

2.6.

PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

sv. Marcelin a Petr

 

 

 

 

 

18:00

 

 

Na poděkování za 70 let života s prosbou o další Boží požehnání

 

 

 

NEDĚLE

4.6.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

(Boží Hod svatodušní)

Mše sv. ve farním kostele sv. Maří Magdalény

sv. František Caracciolo

 

 

 

 

 

 

 

9:30

10:45

 

Za Jana Michnu a sourozence

"Ruský" kostelík

 

 

PÁTEK

9.6.

   
sv. Efrém Syrsky

sv. Barnabáš

 

 

18:00

 

 


Na poděkování Pánu Bohu a za duše v očistci


 
NEDĚLE

11.6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

Mše sv. ve farním kostele sv. Maří Magdalény

 

 

 

 

 

9:30

10:45

 

 

Na dobrý úmysl a za duše v očistci

"Ruský" kostelík