Farnost Čeladná a
Kunčice pod Ondřejníkem

--------------------------------------------------------------------------------------------

  1. Ohlášky na 30. neděle v mezidobí (Misijní neděle) 2021 (Čeladná)
  2. Ohlášky na 30. neděle v mezidobí (Misijní neděle) 2021 (Kunčice)