Farní kancelář pro farnost Čeladná a
Kunčice pod Ondřejníkem

 

Sídlo kanceláře - 739 12 Čeladná 153 (fara u kostela):

 

LETNÍ OBDOBÍ

 

středa:     16.30 - 17.30 hod.

 

čtvrtek:    16.30 - 17.30 hod.

 

pátek:        8.00 -  9.30 hod.

 

ZIMNÍ OBDOBÍ

 

středa:     15.30 - 16.30 hod.

 

čtvrtek:    15.30 - 16.30 hod.

 

pátek:      8.00 - 9.30 hod.