Náboženství ve farnosti Čeladná a
Kunčice pod Ondřejníkem

 

V naší farnosti – jako každý rok – se v září 2022 začne učit náboženství. Jeho smyslem a úkolem je:

  1. Pronikání do oblasti kultury života dětí.
  2. Pomáhat jim systematicky a kriticky si osvojovat křesťanské postoje a styl života.
  3. Pomáhat dětem nacházet vztah k poznatkům ostatních oborů ve světle evangelia.
  4. Poskytnout pomoc při hledání odpovědí na otázky po smyslu života.
  5. Rozvíjet u děti sociální vztahy na základě poznávání a osvojování si křesťanských (morální) hodnot.
  6. Připravovat k přijetí víry.
  7. Věřící děti motivovat k živému vztahu k Bohu a k aktivnímu křesťanskému životu v církvi.

První a druhý stupeň učit se bude jako v předchozích letech na Základní škole v Čeladné a na Základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem podle metodik k náboženství.

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2022/2023

 

Vážení rodiče dětí 1. třidy Základní školy,

vaše dítě je v 1 třidě Základní školy a tím už dosáhlo věku, kdy se má naučit rozeznávat, co je dobré a co je zlé; kdy se má naučit zlé odmítat a dobré volit. Jestli je tomu dokážete naučit, nebo ne, bude mít rozhodující vliv na vývoj celého jeho dalšího života.

Tato zodpovědnost za vedení vašeho dítěte na vás spočívá, i když máte sebevíc práce, sebeméně času. Výchova je totiž v podstatě upevňování dobrých návyků a odstraňování návyků špatných. A to nelze dosáhnout poroučením, drezúrou, ani jen poučováním, ale jen láskou, vytrvalou laskavostí obou rodičů.

I když tento výchovný vztah lásky nemůže nikdo převzít za vás, přece jen vám můžeme nabídnout pomoc: Dali jste své dítě pokřtít, a proto máte právo na pomoc církve při jeho výchově. Vaše dítě má právo seznámit a spřátelit se s Pánem Ježíšem, naučit se podle jeho evangelia pěkně žít.

Když bylo vaše dítě pokřtěno, bylo ještě malé. Teď je čas doplnit křest výukou, která předchází prvnímu svatému přijímání, začátku činného svátostného života.

Zveme vás srdečně, abyste své dítě k této přípravě přihlásili. Je pokřtěné, má na to právo. Zastavte se proto v novém katechetickém roce 2022/2023 na Základní škole v Čeladné nebo na Základní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem u paní Mgr. Dany Malkové (mobil: 731 621 167), aby si mohla vaše dítě zapsat mezi prvokomunikanty a povědět vám, jak bude příprava probíhat.

Když se nám toto společné výchovné dílo podaří, bude to veliká pomoc k tvorbě dobré povahy vašeho dítěte pro celý život.

Těšíme se na Vaší návštěvu a srdečně zdravíme.

 

otec Mariusz Roszewski, farář

pí. Mgr. Dana Malková, učitelka náboženství