Pořad bohoslužeb ve farnosti

 

ČELADNÁ

 

FARNÍ KOSTEL sv. Jana Nepomuckého

 

letní období

 

Út, St, Čt, So: 18:00 hod.

 

Ne: 8:00 hod.

 

zimní období:

 

Út, St, Čt, So: 17:00 hod.

 

Ne: 8:00 hod.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

 

FARNÍ KOSTEL sv. Maří Magdalény

 

letní období

 

Pá: 18:00 hod.

 

Ne: 9:30 hod.

 

zimní období:

 

Pá: 16:15 hod.

 

Ne: 9:30 hod.

 

FILIÁLNÍ KOSTEL sv. Prokopa a Barbory

 

letní a zimní období

 

Ne: 10:45 hod.

 

POZOR, POZOR !!!

 

ZIMNÍM OBDOBÍ AŽ DO ODVOLÁNÍ NEDĚLNÍ MŠE SV. V KOSTELE SV. PROKOPA A BARBORY JE  Z R U Š E N Á!

Zájemce o účast v nedělní mší sv. zveme do farního kostela v Kunčicích p/O. v 9:30h., nebo na Čeladnou v 8:00h.

O B N O V E N Í  BOHOSLUŽBY V "RUSKÉM" KOSTELÍKU BUDE 7. DUBNA V 10:45 HDO.

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

Případné výjimky jsou uvedeny v farních ohláškách