K Ř E S T

 

Křest je  p r v n í  a  z á k l a d n í  svátost, která se v Kristově církvi uděluje. Bez přijetí křtu nemůže nikdo přijímat žádné jiné svátosti. Ve křtu Bůh odpouští člověku dědičný hřích (příp. i hříchy osobní, je-li člověk křtěn v dospělosti) a člověk se tak stává svatým, dědicem Božího království a milovaným dítětem Božím. Křtem je začleněn do církve katolické se všemi právy a povinnostmi, které k tomu patří. Ve křtu je dáno člověku do duše nesmazatelné znamení toho, že patří ke Kristu, že je údem tajemného mystického těla Kristova.