S V Á T O S T  M A N Ž E L S T V Í

 

„Manželský svazek, kterým můž a žena mezi sebou vytvářejí nejvnitřnější společenství celého života, zaměřené svou přirozenou povahou na prospěch manželů a na zplození a výchovu dětí, je mezi pokřtěnými povýšen Ježíšem Kristem na svátost“ (kán. 1055 § 1 CIC/1983).