PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2023

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ PRO FARNOST ČELADNÁ A KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM BUDE NA ČELADNÉ
NA BOŽÍ TĚLO V NEDĚLI 11. ČERVNA V 8.00 HOD.

 

Setkání děti bude na faře v Čeladné
v pondělí 29. května v 17.00 hod.

 

otec Mariusz

NÁBIDKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V ČELADNÉ V ROCE 2023/2024

 

Milí rodiče,

pro vaše dítě nový školní rok je velkým mezníkem. Bude poznávat nové a důležité věcí tohoto světa. Proto jako farnost nabízíme vám možnost přihlásit vaše ditě k výuce náboženství na naší Základní škole u pí. Mgr. Dany Malkové (mobil: 731 621 167), kde se seznámi se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života.

Využijte této nabídky, která mu pomůže ve společenství svých vrstevníků pozitivně vytvářet vztah k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu.

Vážení rodiče,

přihlásit můžete své dítě, i pokud nebylo ještě pokřtěno.

 

P. ThDr. Mariusz Roszewski, farář

Mgr. Dana Malková, učitelka náboženství