NÁBIDKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM V ROCE 2022/2023

 

Milí rodiče,

pro vaše dítě nový školní rok je velkým mezníkem. Bude poznávat nové a důležité věcí tohoto světa. Proto jako farnost nabízíme vám také možnost přihlásit vaše ditě k výuce náboženství u pí. Mgr. Dany Malkové (mobil: 731 621 167), kde se seznámi se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života.

Využijte této nabídky, která mu pomůže ve společenství svých vrstevníků pozitivně vytvářet vztah k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu.

Vážení rodiče,

přihlásit můžete své dítě, i pokud nebylo ještě pokřtěno.

 

        P. ThDr. Mariusz Roszewski, farář

Mgr. Dana Malková, učitelka náboženství

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2023

Od února začíná bezprostřední příprava děti z farnosti Čeladná a
Kunčice pod Ondřejníkem na první savté přijímání.

První setkání děti bude na faře v Čeladné v sobotu 4. února v 9.00 hod.

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ PRO OBĚ FARNOSTI BUDE NA ČELADNÉ NA BOŽÍ TĚLO V NEDĚLI 11. ČERVNA V 8.00 HOD.

otec Mariusz