NÁBIDKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM V ROCE 2021/2022

 

 

Milí rodiče,

pro vaše dítě bude měsíc září velkým mezníkem, začne chodit do školy. Bude zde poznávat tolik nových a důležitých věcí tohoto světa. Nabízíme vám také možnost přihlásit vaše ditě k výuce náboženství, kde se seznámi se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života.

Pokud je vaše dítě pokřtěno, využijte této nabídky, která mu pomůže ve společenství svých vrstevníků pozitivně vytvářet vztah k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu. Přhlásit můžete své dítě, i pokud nebylo ještě pokřtěno.

Náboženství se bude vyučovat jako v lonském roce a to od září 2020 na naší Základní škole.

 

        P. Dr. Mariusz Roszewski, farář

Mgr. Dana Malkova, katechetka

Výuka náboženství v Kunčicích pod Ondřejníkem
v roce 2021/2022

 
 
Vážení rodiče,
 
Na naší Zákládní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem ve školním roce 2021/2022 se opět bude učít náboženství. Děti můžete přihlásit u katechetky pí. Mgr. Dany Malkové. Přihlásit můžete i nepokřtěné školáky.
 
otec Mariusz a pí. Dana Malková
 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2021

NEDĚLE 30. KVĚTNA V 9.30 HOD.

-------------------------------------------

Příprava děti online na první svaté přijímání bude v sobotu 10. dubna v 9.00h.

otec Mariusz