NÁBIDKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM V ROCE 2020/2021

 

 

Milí rodiče,

pro vaše dítě bude měsíc září velkým mezníkem, začne chodit do školy. Bude zde poznávat tolik nových a důležitých věcí tohoto světa. Nabízíme vám také možnost přihlásit vaše ditě k výuce náboženství, kde se seznámi se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života.

Pokud je vaše dítě pokřtěno, využijte této nabídky, která mu pomůže ve společenství svých vrstevníků pozitivně vytvářet vztah k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu. Přhlásit můžete své dítě, i pokud nebylo ještě pokřtěno.

Náboženství se bude vyučovat jako v lonském roce a to od září 2020 na naší Základní škole.

 

        P. Dr. Mariusz Roszewski, farář

Mgr. Dana Malkova, katechetka

Výuka náboženství v Kunčicích pod Ondřejníkem
v roce 2020/2021

 
 
Vážení rodiče,
 
Na naší Zákládní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem od září 2020 se učí náboženství. Děti můžete přihlásit u katechetky pí. Mgr. Dany Malkové. Přihlásit můžete i nepokřtěné školáky.
 
otec Mariusz a pí. Dana Malková
 

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2021

 

Od února začíná se bezprostřední příprava děti na první svaté přijímání. První setkání děti a rodičů pro farnost Kunčice pod Ondřejníkem a Čeladnou se bude konat na faře v Kunčicích 13. února v 9.00h.

otec Mariusz