NÁBIDKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM V ROCE 2024/2025

 

Milí rodiče,

pro vaše dítě nový školní rok 2024/2025 bude velkým mezníkem v poznávání nových a důležitých věcí tohoto světa. Proto jako farnost nabízíme vám také možnost přihlásit vaše ditě k výuce náboženství u pí. Mgr. Dany Malkové (mobil: 731 621 167), kde se seznámi se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života.

Využijte této nabídky, která mu pomůže ve společenství svých vrstevníků pozitivně vytvářet vztah k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu.

Vážení rodiče,

přihlásit můžete své dítě k náboženství, i pokud nebylo ještě pokřtěno.

 

        P. ThDr. Mariusz Roszewski, farář

Mgr. Dana Malková, učitelka náboženství