NÁBIDKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM V ROCE 2020/2021

 

 

Milí rodiče,

pro vaše dítě bude měsíc září velkým mezníkem, začne chodit do školy. Bude zde poznávat tolik nových a důležitých věcí tohoto světa. Nabízíme vám také možnost přihlásit vaše ditě k výuce náboženství, kde se seznámi se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života.

Pokud je vaše dítě pokřtěno, využijte této nabídky, která mu pomůže ve společenství svých vrstevníků pozitivně vytvářet vztah k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu. Přhlásit můžete své dítě, i pokud nebylo ještě pokřtěno.

Náboženství se bude vyučovat jako v lonském roce a to od září 2020 na naší Základní škole.

 

        P. Dr. Mariusz Roszewski, farář

Mgr. Dana Malkova, katechetka

Výuka náboženství v Kunčicích pod Ondřejníkem
v roce 2020/2021

 
 
Vážení rodiče,
 
Na naší Zákládní škole v Kunčicích pod Ondřejníkem od září 2020 se učí náboženství. Děti můžete přihlásit u katechetky pí. Mgr. Dany Malkové. Přihlásit můžete i nepokřtěné školáky.
 
otec Mariusz a pí. Dana Malková

 

Usnesení Vlády ČR č. 958 ze dne 30. září 2020

Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli volnočasovou aktivitou. Proto od 5. do 18. října má probíhat i nadále podle stejných předpisů, které platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně.

Mons. Martin David
Apoštolský administrátor