NÁBIDKA VÝUKY NÁBOŽENSTVÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM V ROCE 2022/2023

 

Milí rodiče,

pro vaše dítě nový školní rok je velkým mezníkem. Bude poznávat nové a důležité věcí tohoto světa. Proto jako farnost nabízíme vám také možnost přihlásit vaše ditě k výuce náboženství u pí. Mgr. Dany Malkové, kde se seznámi se základy křesťanství, s obsahem Bible a se zásadami křesťanského života.

Využijte této nabídky, která mu pomůže ve společenství svých vrstevníků pozitivně vytvářet vztah k sobě samému, ke světu, k druhým, ale hlavně k Bohu.

Vážení rodiče,

přihlásit můžete své dítě, i pokud nebylo ještě pokřtěno.

 

        P. Dr. Mariusz Roszewski, farář

Mgr. Dana Malkova, katechetka

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ V ROCE 2022

Příprava děti na svaté přijímání bude na faře v sobotu 21. května v 9.00 hod.

------------------------------------------------------------

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ BUDE VE FARNÍM KOSTELE
NA BOŽÍ TĚLO V NEDĚLI 19. ČERVNA V 9.30 HOD.