POŘAD BOHOSLUŽEB ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI ČELADNÁ

Farní kostel sv. Jana Nepomuckého

-----------------------------------------------------------

 

Sobota

15.5.

 

 

        15:00

 

 

 

        18:00

                    Za živé a zemřelé hasiče a jejich
                    rodiny u příležitosti 100. výročí
                    od založení Sboru Dobrovolných
                    Hasičů na Čeladné

 

                    Za Antonii, Františka a Petra
                    Kurečkovy, Jaroslavu, Josefa a
                    Zdenku Markovy, živou a
                    zemřelou rodinu a duše v očistci

 

 

Neděle

16.6.

 

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

         08:00

                    Za + Zdeňku Hlouškovou, manžela,
                    dceru a duše v očistci

 

 

Útery

18.6.

 

 

        18:00

                     Na jistý úmysl

 

 

Středa

19.6.

 

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa

 

        18:00

                      Za živé a zemřelé farníky

 

 

Neděle

23.6.

 

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

        08:00

                      Za zemřelé rodiče Zdeňku a Mirka
                      Mohylové, bratra Mirka, Pepíka,
                      duše v očistci a živou rodinu

 

 

Sobota

29.6.

 

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

 

        18:00

                      Na poděkování Pánu Bohu za
                      přijaté dary s prosbou o dar víry a
                      Božího požehnání pro rodinu
                      Šlesaríkovou, Pavelcovou,
                      Běčákovou, Profotovou, Děckou a
                      Literákovou

 

 

Neděle

30.6.

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

         08:00

                      Za Antonína Skotnicu, manželku
                      Amalii, syna Václava, Jana a
                      Amalii Lhoťany, živou a zemřelou
                      rodinu