Neděle

28.5.

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

/Boží hod svatodušní/

 

    08:00

                  Za živou a zemřelou rodinu
                  Běčákovou, Pavelcovou, Profotovou,
                  Šlesaríkovou a Děckou

 

 

Úterý

30.5.

 

Liturgické mezidobí

 

         18:00     

                   Za zemřelé rodiče Emanuela a
                   Miladu Klepkovy, bratra Jiřího a
                   živou rodinu

 

 

Středa

31.5.

 

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

 

    18.00

                    Za živé a zemřelé farníky

 

 

Čtvrtek

1.6.

 

SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

První čtvrtek v měsíci

 

     18.00

                    Za Boží požehnání a ochranu Panny
                    Marie pro živou rodinu Winklerovou
                    a za zemřelé z rodiny

 

 

Sobota

3.6.

 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

První sobota v měsíci

 

       18.00

                     Za zemřelého Jiřího Tragana

 

 

Neděle

4.6.

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

       08.00

                     Za + Jaroslava a Annu Golovy,
                     živou a zemřelou rodinu