Neděle

31.5.

 

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
/Hod Boží svatodušní/

Památka Navštívení Panny Marie

 

08.00

                 Za živou a zemřelou rodinu
                 Pavelcovou a Běčákovou

 

 

 

Úterý

2.6.

 

 

            08.00                   

                Za živé a zemřelé farníky

 

 

 

Středa

3.6.

 

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

 

   15.00

                POHŘEB - + pí. Anna Mikesková

 

 

 

 

Čtvrtek

4.6.

 

SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA,
NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI

 

   08.00

                Za Petra Blažka a Jiřího Doupala, živou
                a zemřelou rodinu

 

 

 

 

Sobota

6.6.

 

PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

 

       

08.00

 

              Za + Boženu a Josefa Kantorovy,
              bratra Josefa, živou a zemřelou rodinu

 

 

 

 

Neděle

7.6.

 

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

 

       08.00

                  Za + Jaroslava a Annu Golovy, živou
                  a zemřelou rodinu