Neděle

12.1.

 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

 

08.00

               Za + Petru Kišovou, živou a zemřelou
               rodinu Kišovou, Bilavčíkovou, Golovou
               a Pavlicovou

 

 

 

Úterý

14.1.

 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

 

                                                                                   17.00                   

        

                Za Viktora a Adélu Krautovy, 2 syny,
                synovce Josefa a živou rodinu

 

 

 

Středa

15.1.

 

 

                  17.00

                Za zemřelé dobrodince farnosti a živé
                a zemřelé farníky

 

 

 

 

Čtvrtek

16.1.

 

 

                    17.00

                 Za zemřelou Květu Indrstovou a duše
                 v očistci

 

 

 

 

Sobota

18.1.

 

Památka Panny Marie,
Matky jednoty křest'anů

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘEST'ANŮ

 

 

  17.00

             Za zemřelé Antonína Winklera, jeho
             manželku a za živou rodinu

 

 

 

 

Neděle

19.1.

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘEST'ANŮ

 

                             08.00

             

                 Za zemřelé rodiče Jarmilu a Ladislava
                 Štolfovy a za Boží požehnání a
                 ochranu Panny Marie pro živou rodinu
                 Hajtmankovu, Jančíkovou a
                 Tomášovou