Neděle

15.7.

 

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

08.00

              Za + Jindřicha Šiguta, 2 manželky,
              syna, rodinu Chovancovou a duše
              v očistci
              

 

 

 

Úterý

17.7.

 

Památka Panny Marie Karmelské

 

                                                                                    18.00                   

        

                Za + manželé Rudolfa a Marii
                Bernatíkový, syna Antonína a
                Annu Jaškovou s manželem

 

 

 

Středa

18.7.

 

 

                   18.00

               Za živé a zemřelé farníky

 

 

 

Čtvrtek

19.7.

 

 

                   18.00

               Za živou a zemřelou rodinu Jasníkovou,
               Pajurkovou a Staničkovou

 

 

 

 

Sobota

21.7.

 

 

 

   18.00

             Za + Aloise Tomančáka, jeho rodiče a
             sourozence

 

 

 

 

Neděle

22.7.

 

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

                             08.00

             

                 Za + Miroslava Olivku, rodiče, živou
                 rodinu a duše v očistci