Neděle

24.10.

 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Misijní neděle

 

  08.00

               Za živou a zemřelou rodinu Mohylovou,
               Nebrojovou a Uhlářovou

 

 

 

Úterý

26.10.

 

 

            18.00                   

                Za zemřelou rodinu Pokludovu

 

 

 

Středa

27.10.

 

 

    18.00

                Za živé a zemřelé farníky

 

 

 

Čtvrtek

28.10.

 

SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ

 

     18.00

                 Na úmysl dárce

 

 

 

Sobota

30.10.

 

 

      18.00

                   Za živou a zemřelou rodinu
                   Kubalovou, Božňovou a Koloničnou

 

 

 

Neděle

31.10.

 

31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Konec letního času

 

       08.00

                   Za zemřelé Břetislava Kačmaříka,
                   Jozefinu Drozdekovou, Jozefa
                   Tomaníčka a Miroslava Škuľavíka