Neděle

25.10.

 

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

   08.00

               Za + Anežku Mohylovou, manžela,
               2 dcery, zetě a duše v očistci

 

(MŠE SVATÁ BEZ ÚČASTI LIDU)

 

 

 

Pondělí

26.10.

 

 

  08.00

                MEŠNÍ ÚMYSL Z "RUSKÉHO" KOSTELÍKA
                Z NEDĚLE 1.11.2020

 

(MŠE SVATÁ BEZ ÚČASTI LIDU)

 

 

 

Úterý

27.10.

 

 

            08.00                   

                Za + Marii a Stanislava Chromčákovy,
                Farntiška a Ludmilu Kopřivovy, jejich
                rodiče, živou a zemřelou rodinu

 

(MŠE SVATÁ BEZ ÚČASTI LIDU)

 

 

 

Středa

28.10.

 

SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY, APOŠTOLŮ

 

   08.00

                Za živé a zemřelé farníky

 

(MŠE SVATÁ BEZ ÚČASTI LIDU)

 

 

 

 

Čtvrtek

29.10.

 

Památka bl. Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice

 

   08.00

                 Za + Miroslava, Moniku, Ľudmilu,
                 Jána a Margitu

 

(MŠE SVATÁ BEZ ÚČASTI LIDU)

 

 

 

Sobota
31.10.

 

 

 

          08.00       

 

 

              Za naše děti a jejich rodiny s prosbou o
              Boží požehnání a zdraví

 

(MŠE SVATÁ BEZ ÚČASTI LIDU)

 

 

 

 

Neděle

1.11.

 

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

 

        08.00

                 Za živou a zemřelou rodinu Pacovskou
                 a Palovskou

 

(MŠE SVATÁ BEZ ÚČASTI LIDU)