Neděle

24.6.

 

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

 

08.00

              1. Za + Antonína Skotnicu, Jana
                   Lhot'ana, manželku, duše v očistci
                   a živou rodinu

              2. Za Boží požehnání na letní
                   prázdniny pro dětí a celý
                   Pedagogický sbor Základní školy na
                   Čeladné

 

 

 

Úterý

26.6.

 

 

                                                                                    18.00                   

        

                Za živou a zemřelou rodinu
                Bouchalovou, Máchovou, Juříčkovou a
                duše v očistci

 

 

 

Středa

27.6.

 

 

                   18.00

               Za živé a zemřelé farníky

 

 

 

Čtvrtek

28.6.

 

Památak sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

 

                   18.00

               Na úmysl dárce

 

 

 

Pátek

29.6.

 

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

 

 

 18.00

             Na poděkování Pánu Bohu za 55 let
             společného života, přijatých darů
             s prosbou o ochranu Panny Marie a
             dary Ducha Svatého

 

 

 

Sobota

30.6.

 

 

 

   18.00

             Za Lumíra Španihela, rodiče
             Krutílkovy, Španihlovy, sestru Evu,

             bratry Josefa a Aloise a živou rodinu

 

 

 

 

Neděle

1.7.

 

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

                             08.00

             

                 Za zemřelé manžely Pajurkovy a
                 Staníčkovy, Jana Kanoka, rodinu
                 Pajurkovou a duše v očistci