Neděle

17.1.

 

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

   08.00

               Za živé a zemřelé zastupitele obce
               Čeladná a jejich rodiny, za Oldřicha
               Garu, Josefa Srubka a manželky, za
               Františka a Ludmilu Svobodovy

 

 

 

Úterý

19.1.

 

 

            17.00                   

                Na úmysl dárce

 

 

 

Středa

20.1.

 

 

   17.00

                Za živé a zemřelé farníky

 

 

 

Čtvrtek

21.1.

 

Památka sv. Anežky Římské,
panny a mučednice

 

   17.00

                Za + Ludmilu Šrubařovou, manžela,
                2 syny, prarodiče, Irenu Hlouškovou,
                otce a duše v očistci

 

 

 

Sobota

23.1.

 

 

     17.00

                 Za Boží požehnání a ochranu
                 Panny Marie pro rodinu Krautovou a
                 Jonasovou

 

 

 

Neděle

24.1.

 

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

        08.00

                  Za Františka Pavlisku, rodiče a živou
                  rodinu