Neděle

19.5.

 

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

POUT' KE CTI SV. JANA NEPOMUCKÉHO

 

08.00

               Za + živé a zemřelé farníky a poutníky

 

 

 

Úterý

21.5.

 

 

                                                                                   18.00                   

        

                Za Jana Kubalu

 

 

 

Středa

22.5.

 

 

                18.00

                Za Boží požehnání a ochranu
                Sv. Josefa pro Kingu a její rodinu

 

 

 

Čtvrtek

23.5.

 

 

                 18.00

               Za + rodinu Holubovou, Šigutovou,
               Kalmusovou a živou rodinu Volnou

 

 

 

Sobota

25.5.

 

 

 

18.00

             Za + Marii a Stanislava Chromčákovy,
             Ludmilu a Františka Kopřivovy, živou a
             zemřelou rodinu

 

 

 

 

Neděle

26.5.

 

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za pronásledované křest'any

 

                             08.00

             

                 Za + Annu a Jaroslava Golovy, živou a
                 zemřelou rodinu