Neděle

9.8.

 

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

   08.00

               Za + rodinu Magnuskovu, za duše
               v očistci a za Boží požehnání a ochranu
               Panny Marie pro živou rodinu

 

 

 

Úterý

11.8.

 

Památka sv. Kláry, panny

 

            18.00                   

                Za živé a zemřelé farníky

 

 

 

Středa

12.8.

 

 

   18.00

                MŠE SV. NENÍ

 

 

 

 

Čtvrtek

13.8.

 

 

   18.00

                MŠE SV. NENÍ

 

 

 

 

Sobota

15.8.

 

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

 

                    

18.00

 

              Za zemřelé rodiče Marii a Aloise
              Krutílkovy, sestru Evu, bratry Josefa a
              Aloise, syna Lumíra, rodiče
              Spanihelovy a živou rodinu

 

 

 

 

Neděle

16.8.

 

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Památka sv. Rocha

 

         08.00

                 Za + Petru Kišovou, živou a zemřelou
                 rodinu Kišovou, Bilavčíkovou, Golovou,
                 Pavlicovou a Lukšovou