Neděle

2.10.

 

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

  08.00

                 Za + Petru Kišovu, Vojtěcha a
                 Jaroslavu Bilavčíkových, Jana Kišu,
                 živou a zemřelou rodinu Kišovu,
                 Bilavčíkovu, Golovu, Pavlicovu,
                 Lukšovu a Šrubařovu

 

 

 

Úterý

4.10.

 

Památka sv. Františka z Assisi

 

         18.00     

                  Za + Janka Tomaníčka a Stanislava
                  Mikuličku

 

 

 

Středa

5.10.

 

Památka sv. Faustýny Kowalské, panny

 

    18.00

                   Za zemřelé dobrodince farnosti

 

 

 

Čtvrtek

6.10.

 

PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI

 

     18.00

                   Za + MVDr. Zdeňka Petra, živou a
                   zemřelou rodinu

 

 

 

Sobota

8.10.

 

 

       18.00

                     Na úmysl dárce

 

 

 

Neděle

9.10.

 

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

       08.00

                       Na poděkování Pánu Bohu
                       s prosbou o zdraví, požehnání do
                       dalších let a ochranu Panny Marie