Neděle 3.6.                                          SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

   09.30                                Za Bedřicha a Miladu Částkovy, živou a
                                            zemřelou rodinu Částkovou
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek 8.6.                          SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVO
   
    18.00                               Za poděkování Pánu Bohu a za duše
                                            v očistci
Neděle 10.6.                                         10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

     09.30                               Za Bedřicha Adámka, živou a zemřelou
                                             rodinu Adámkovou

                                            "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Patek  15.6.                                         

    18.00                                 Za Františka, Vlastu a Anežku Němcovy,
                                              živou a zemřelou rodinu

Neděle 17.6.                                           11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                  Za zemřelou rodinu Prokopovou
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 22.6.                                        

     18.00                                   Za rodinu Mužíkovou, děti a Ladislava
                                                 Kurečku

Neděle 24.6.                        SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

    09.30                                    Za živé a zemřelé hasiče z Kunčic pod
                                                 Ondřejníkem

                                                 "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 29.6.                       SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ

    18.00                                      Za dar úrody zemské
                                                                        Neděle 1.7.                                              13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                       Za Martu Fričovou

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.