Neděle  10.3.                                       1. NEDĚLE POSTNÍ
                                                               Křížová cesta

   09.30                                Za + Vladimíra Kahánka, rodiče a celou
                                            rodinu
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek  15.3.                               
   
    16.15                               Za Vlastimila Michnu, rodiče z obou stran,
                                            živou a zemřelou rodinu
Neděle 17.3.                                         2. NEDĚLE POSTNÍ
                                                                Křížová cesta

     09.30                               Za živou a zemřelou rodinu Michnovu a
                                             duše v očistci

                                            "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek  22.3.               

    .                                          MŠE SV. NENÍ

Neděle 24.3.                                         3. NEDĚLE POSTNÍ
                                                                Křížová cesta

    09.30                                  Za rodinu Kaděrovu, rodiče z obou stran,
                                               živou a zemřelou rodinu
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pondělí 25.4.                            SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

      16.00                                 Na poděkování Pánu Bohu a duše
                                                v očistci
                                                                        Neděle 31.3.                                           4. NEDĚLE POSTNÍ
                                                                  Křížová cesta

       09.30                                 Za zemřelého Petra Jahnického

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 5.4.                                               PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

      18.00                                    Za zemřelé dárce farnosti
Neděle 7.4.                                              5. NEDĚLE POSTNÍ
                                                                   Křížová cesta

    09.30                                      Za + Janu Konvičkovou a celou rodinu
   
                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.