Neděle 18.10.                                      29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                               Za + Bedřicha Částka a zemřelou rodinu
                                               Částkovou
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. NENÍ !           
      

Pátek 23.10.                            

                            18.00          Za Boží požehnání pro rodinu Mužíkovou,
                                               děti a duše v očistci


Neděle 25.10.     SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELŮ VE FARNOSTI

                                                Za + Martu a Josefa Káňovy a rodiče
                                                z obou stran


                                                "Ruský" kostelík mše sv NENÍ !


Pátek 30.10.                                        

                                                 Za živé a zemřelé farníky


Neděle 1.11.                                        SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

                                                  Za Annu a Jana Vaňkovy, rodiče,
                                                  sourozence, živou a zemřelou rodinu

                                                 "Ruský" kostelík mše sv. NENÍ !


Pondělí 2.11.                        Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

                                                  Za zemřelé dobrodince farnosti


Neděle 8.11
.                                         32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                               9.30            Za zemřelou Martu Fričovou

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.


Pátek 13.11.                         Památka sv. Anežky České, panny

                              16.15            Na poděkování Pánu Bohu a duše
                                                   v očistci


Neděle 15.11.                                       33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                9.30             Za + Pavla Řezníčka a rodinu

                                                    "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.

-----------------------------------------------------------------------------

1. PO UKONČENÍ NOUZOVÉHO STAVU V ČR BUDOU ZNOVU SLOUŽENÉ
    VEŘEJNĚ PÁTEČNÍ A NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ VE FARNÍM A
    V "RUSKÉM" KOSTELE.