Neděle 1.7.                                           13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                Za Martu Fričovou
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Čtvrtek 5.7.                          SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE
   
    09.30                               Za Boží ochranu celé rodiny a za duše
                                            v očistci
Neděle 8.7.                                          14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

     09.30                               Za kněze Otce Aloise Velíčku, rodiče,
                                             sourozence, živou a zemřelou rodinu

                                            "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Patek  13.7.                                         

    18.00                                 Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                              v očistci

Neděle 15.7.                                           15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                  Za živou a zemřelou rodinu Maradovu
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Sobota 21.7.                               Lesní kaple sv. Maří Magdalény

     15.00                                   Za Pavla Hrubiše, živou a zemřelou
                                                 rodinu

Neděle 22.7.                                     SVÁTEK SV. MAŘÍ MAGDALÉNY
                                                Pout' ve farním kostele v Kunčicích p. O.

    09.30                                    Za živé a zemřelé farníky, občané a
                                                 poutníky

                                                 "Ruský" kostelík mše sv. NENÍ !
Pátek 27.7.                      

    .                                              MŠE SV. NENÍ
                                                                        Neděle 29.7.                                              17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                       Za + Emila Cochlara, manželku,
                                                    sourozence a rodiče z obou stran

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.