Neděle  4.11.                                         31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                Za + Martu a Josefa Kánovy a rodiče
                                            z obou stran
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek  9.11.                               
   
    16.15                               Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                            v očistci
Neděle 11.11.                                        32 NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                              100. výročí konce První světové války

     09.30                               Za Jiřího Šinera

                                            "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek  16.11.                     

    16.15                                 Za rodinu Obrátilovou, děti, + Ladislava
                                              Lišku a kněze

Neděle 18.11.                                         33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                  Za Martu a Františka Kutáčovy a celou
                                               rodinu
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 23.11.                        

      16.15                                  Za Vladimíra a Martu Řezníčkovy a celou
                                                 rodinu
                                                                        Neděle 25.11.                                  SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

       09.30                                    Za + Štěpánku Frydrychovou, manžela
                                                    a děti

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 30.11.                                     SVÁTEK SV. ONDŘEJE, APOŠTOLA

      16.15                                  Za rodinu Hrubišovu, Hvižd'ovu, Balšínkovu
                                                 a Jurkovu

Neděle 2.12.                                         1. NEDĚLE ADVENTNÍ

    09.30                                  Za Marii a Františka Krpcovy a rodiče z obou
                                               stran
   
                                            POUT' v "Ruském" kostelíku v 10.45 hod.
Pátek 7.12.                     Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
                                                         PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

      16.15                                  Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                 v očistci

Neděle 9.12.                                         2. NEDĚLE ADVENTNÍ

    09.30                                  Za Mikuláše, Kláru jejich rodiče a prarodiče
   
                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.