Neděle  10.8.                                19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                Za + Miladu Částkovou
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Čtvrtek  15.8.                     SLAVNOST NANEBEZETÍ PANNY MARIE
   
    16.30                                Na úmysl dárce
Neděle 18.8.                                   20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

     09.30                               Za Marii a Jana Paterovy, rodiče,
                                             sourozence, živou a zemřelou rodinu
                                               
                                             "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Pátek  23.8.                          

     18.00                                Za + Jarmilu, Marii a Jana Honkyšovy a
                                              Marii a Quida Klepačovy

Neděle 25.8.                                     21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                  Za + Josefa Škulavíka
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 1é.45 hod.
Pátek 30.8.             

      16.30                                   Za rodinu Mužíkovou, děti a mládež
                                                                        Neděle 1.9.                                       22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

       09.30                                 Za otce Aloise Veliska, rodiče,
                                                 sourozence, živou a zemřelou rodinu

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 6.9.                                            PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

      18.00                                  Za zemřelé dárce a dobrodince farnosti
                                                 před pučem v roce 1948
Neděle 8.9.                                       23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

       09.30                                 Za + Emila a Marii Cochlarovy,
                                                 sourozence a rodiče

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.