Neděle 4.9.                                      23. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                          9.30                Ke cti Ducha Svatého

                                               "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45h.Čtvrtek 8.9.                                SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

                          16.30               Na poděkování Pánu Bohu a za duše v očistciNeděle 11.9.                                         24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                            9.30                Za + manžela Františka Vraníka a
                                                    duše v očistci

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.
Neděle 18.9.                                         25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                             9.30                 Za Vladimíra a Elišku Heczkovy, jejich živou
                                                      a zemřelou rodinu

                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.
Pátek 23.9.                                     Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

                           18:00                  Za zemřelého pana faráře NowačíkaNeděle 25.9.                                       26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                            9:30                  Za dar úrody zemské

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Středa 28.9.                       SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA,
                                          HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA


                             9:30                 Za živé a zemřelé farníkyNeděle 2.10.                                       27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                              9:30                 Ke cti Ducha Svatého

                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Pátek 7.10.                                     Památka Panny Marie Růžencové

                             18:00                  Za zemřelé dobrodince farnostiNeděle 9.10.                                        28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                               9:30                  Za rodiče Bílkové, živou a zemřelou
                                                         rodinu a duše v očistci

                                                    "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.