Neděle  3.11.                                 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                               Za zemřelé kněze z farnosti Kunčice p. O.
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek  8.11.                      
   
    16.15                                Za rodinu Obrátilovou, děti a duše v očistci
Neděle 10.11.                                   32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

     09.30                               Za zemřelé z rodiny, příbuzné, přátelé,
                                             kněze a duše v očistci
                                               
                                             "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Pátek  15.11.                               

     16.15                                Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                              v očistci

Neděle 17.11.                                    33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                                    DEN BIBLE

      09.30                                Za + Štěpánku Frydrychovou, děti a
                                               rodinu
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 1é.45 hod.
Pátek 22.11.                         Památka sv. Cecíli, panny a mučednice

      16.15                                   Za Boží požehnání pro maminku a bratra
                                                                        

Neděle 24.11.                                SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

       09.30                                  Za živou a zemřelou rodinu Juroňovou a
                                                  Paluzgovou

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.

Pátek 29.11.                                           

      16.15                                  Na poděkování Pánu Bohu za přijatá
                                                 dobrodiní s prosbou o požehnání do
                                                 dalších let


Neděle 1.12.                                         1. NEDĚLE ADVENTNÍ

      09.30                                  Za Františka a Marii Krpcovy a rodiče
                                                 z obou stran

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.

Pátek 6.12.                                        Památka sv. Mikuláše, biskupa

       16.15                                 Za zemřelé dobrodince farnosti