Neděle  7.7.                                 14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                Za + Pavla Hrubiše, živou a zemřelou
                                            rodinu
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek  12.7.                     
   
    18.00                                Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                             v očistci
Neděle 15.7.                                   15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

     09.30                               Za zemřelého Bedřicha Adámka
                                               
                                             "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Sobota  20.7.                         MALÁ POUT' K SV. MAŘÍ MAGDALENÉ
                                                               /lesní kaple/

     15.00                                Za živé a zemřelé farníky

Neděle 21.7.                             VELKÁ POUT' K SV. MAŘÍ MAGDALENĚ
                                                                   /farní kostel/

    09.30                                  Za Jana a Boženu Hrubišovy a jejich
                                               rodinu
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. NENÍ
Pátek 26.7.             Památka sv. Jáchyma a Anny, rodiču Panny Marie

      18.00                                   Za Vlastimila Michnu, rodiče z obou
                                                  stran, živou a zemřelou rodinu

                                                                        Neděle 28.7.                                       17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

       09.30                                 Za + Emila a Marii Cochlarovy, bratra
                                                 Rudolfa a rodiče z obou stran

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 2.8.                                            PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

      18.00                                  Za zemřelé dárce a dobrodince farnosti
                                                 před rokem 1948
Neděle 4.8.                                       18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

       09.30                                 Za + Emila a Marii Cochlarovy, bratra
                                                 Rudolfa a rodiče z obou stran

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 6.8.                                           SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

       16.30                                 Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                 v očistci