Neděle 8.1.                                              SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

                             9:30                    Za Jana Zajace, celou živou a
                                                         zemřelou rodinu

                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Pátek 13.1.                                             

                            16:15                    Za zemřelé dobrodince farnostiNeděle 15.1.                                        2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                              9:30                    Na poděkování Pánu Bohu za dar
                                                          zdraví a víry, s prosbou o požehnání
                                                          a ochranu Panny Marie a Sv. Josefa

                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Pátek 20.1.                                     

                             16:15                   Na poděkování za dar života a víry,
                                                          s prosbou o požehnání do dalších
                                                          let, zdraví a ochranu Svaté RodinyNeděle 22.1.                                         3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                               9:30                    Na poděkování Pánu Bohu a za
                                                           duše v očistci

                                                    "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Pátek 27.1.                                                  

                              16:15                    Za rodinu Obrátilovou, Jašovou,
                                                            děti, uzdravení rodových kořenu a
                                                            za zemřelého Ladislava LiškuNeděle 29.1.                                               4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                   9:30                      Za + Zbyňka Ličmana a duše v očistci

                                                          "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45h.Čtvrtek 2.2.                        
        SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
                                                                      /Hromnice/

                                                                 1. čtvrtek v měsíci

                                   16:00                     Za zemřelé dobrodince farnostiNeděle 5.2.                                                  5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                                  (Svatoblažejské požehnání)

                                     9:30                      Na poděkování Pánu Bohu a za
                                                                   duše v očistci

                                                            "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.
Pátek 10.2.                                   Památka sv. Scholastiky, panny
                                                    (DEN NEMOCNÝCH VE FARNOSTI)

                                 16:15                      Za Petra Jahnického a duše
                                                                 v očistciNeděle 12.2.                                            6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                            (Den nemocných ve farnosti)

                                   9:30                       Za Julianu Andrýskovou, živou a
                                                                  zemřelou rodinu

                                                     "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.