Neděle 9.9.                                           23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   09.30                                Za Jana Prokopa
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek 14.9.                               SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE
   
    18.00                               .
Neděle 16.9.                                         24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

     09.30                               Za Elišku a Vladimíra Heczkovy a jejich
                                             rodinu

                                            "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek  21.9.           SVÁTEK SV. MATOUŠE, APOŠTOLA A EVANGELISTY

    18.00                                 .

Neděle 23.9.                                           25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                  Za Bedřicha Adámka, živou a zemřelou
                                               rodinu Adámkovou
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 28.9.                              SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA
                                               HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA

     09.30                                   Na dobrý úmysl a za duše v očistci

Neděle 30.9.                                           26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

      09.30                                  Za Julii a Sylvestra Tomkovy, Evžena
                                                 Pustku, živou a zemřelou rodinu

                                                 "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 5.10.          Památka sv. Faustýny Kowalské, panny a řeholníce
                                                                PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

      18.00                                    Za Františka, Vlastu a Anežku Němcovy,
                                                   živou a zemřelou rodinu
                                                                        Neděle 7.10.                                              27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

       09.30                                    Za Bedřicha a Miladu Částkovy

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.