Neděle  6.1.                                          SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

   09.30                                Na úmysl dárce
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek  11.1.                               Pátek po Zjevení Páně
   
    16.15                               Za rodinu Jašovou, + Zdenka a Ivetu a za
                                            uzdravení rodových kořenů
Neděle 13.1.                                         SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

     09.30                               Za Boží požehnání pro bohoslovce
                                             Arcibiskupského semináře v Olomouci

                                            "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek  18.1.                                       Památka Panny Marie,
                                                          Matky jednoty křest'anů


    16.15                                 Za + rodinu Kurečkovou a za uzdravení
                                              rodových kořenů

Neděle 20.1.                                         2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                  Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                               v očistci
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 25.1.                 SVÁTEK OBRÁCENÍ SVATÉHO PAVLA, APOŠTOLA

      16.15                                 Na poděkování Pánu Bohu za 50 let
                                                manželství a 50 let života zetě
                                                                        Neděle 27.1.                                           3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

       09.30                                 Na jistý úmysl dárce

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 1.2.                                               PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

      16.15                                    Za zemřelé dárce farnosti
Neděle 3.2.                                               4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                                      Za Jindřišku Lhotskou a Antonína
                                                   Adamčíka

   
                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.