Neděle 17.4.                               NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

                          9.30                Za Pavla Řezníčka, rodiče a prarodiče

                                               "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.
     

Ponděli 18.4.                                      PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

                          9.30               Za + Daniela Halabicu, manželku a duše
                                                 v očistciNeděle 24.4.                                     2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                             /Božího milosrdenství/

                           9.30               Za + Štěpánku Frydrychovou a celou rodinu

                                               "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Pátek 29.4.             SVÁTEK SV. KATEŘINY SIENSKÉ, PATRONKY EVROPY

                          18.00               Za + manželé Stanislava a Terezii, rodiče,
                                                   sourozence a duše v očistciNeděle 1.5.                                         3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                            9.30                Za živé a zemřelé hasiče z Kunčic pod
                                                    Ondřejníkem

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Pátek 6.5.                    Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka
                                                           PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

                           18:00                 Za + Danuše, manžela, rodiče a duše
                                                      v očistciNeděle 8.5.                                           4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                                    /Dobrého pastýře/

                             9.30                  Za zemřelou Janu Konvičkovou

                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 13.5.                                  Památka Panny Marie Fatimské

                           18:00                Za + rodinu Menšíkovou, živou a
                                                     zemřelou rodinuNeděle 15.5.                                       5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                             9:30                 Za + Emila Cochlara, manželku a
                                                      rodinu z obou stran

                                                      "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.