Neděle 4.7.                                         14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                            9.30               Za + Dalibora Přečka, živou a zemřelou
                                                  rodinu
                                           
                                               "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.
                                                       (Pouť k sv. Prokopu, opatu)
     

Pondělí 5.7.         SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA,
                                              HLAVNÍ PATRONÚ MORAVY

                            9.30               Za zemřelé dobrodince farnostiNedělě 11.7.                                        15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                          18.00               Za zemřelého Bedřicha Adámka

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. NENÍ !


Pátek 16.7.           SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ KATEDRÁLY V OSTRAVĚ

                          18.00                Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                   v očistciNeděle 18.7.                                         16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                            9.30               Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie
                                                  pro varhaníka Pavla Hrubiše a za živou a
                                                  zemřelou rodinu

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Sobota 24.7.                        MALÁ POUŤ K SV. MAŘÍ MAGDALÉNĚ
                                                                (lesní kaple)

                         15.00                  Za zemřelého švagraNeděle 25.7.                          VELKÁ POŤ K SV. MAŘÍ MAGDALÉNĚ
                                                                (farní kostel)

                           9.30                 Za živé a zemřelé farníky, poutníky a
                                                   dobrodince farnosti

                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. NENÍ !Pondělí 26.7.           Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie
                                                      (DEN PRARODIČŮ)

                          18.00                 Za živé a zemřelé prarodiče farnostiNeděle 1.8.                                             18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                            9.30                  Za + Emila a Marii Cochlarovy

                                                     "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.