Neděle 30.6.                                   13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                             9:30                    Za živé a zemřelé varhaníky farnosti
                                                         Kunčice pod Ondřejníkem


                                     "Ruský" kostelík - POUTNÍ mše sv. v 10:45 hod.Pátek 5.7.                                         SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE,
                                                                   PATRONŮ MORAVY
                                                               
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

                              9:30                   Za + Žofii, sourozence, prarodiče,
                                                         rodiče a duše v očistci
Neděle 7.7.                                       14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                               9:30                   Za + Marii a Emila Cochlarovy,
                                                          sourozence a celou rodinu


                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. NENÍ!Pátek 12.7.                                    

                             18:00                    Na poděkování Pánu Bohu a za
                                                           duše v očistci
Neděle 14.7.                                          15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                  9:30                      Za + Karla a Marii Hrubišovy a

                                                            Antonína Lužu

                                                          "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Sobota 20.7.                                     "MALÁ" POUŤ K SV. MAŘÍ MAGDALENĚ
                                                                                 Lesní kaple

                                 
15:00                      Za obrácení hříšníkůNeděle 21.7.                                     "VELKÁ" POUŤ K SV. MAŘÍ MAGDALENĚ

                                                                            Farní kostel

                                  9:30                       Za živé a zemřelé farníky, poutníky,
                                                             občané a dobrodince farnosti


                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. NENÍ!Pátek 26.7.                    Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

                                 18:00                      Za živé a zemřelé prarodiče farnosti a
                                                             obce
Neděle 28.7.                                           17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                                  Světový den prarodičů

                                9:30                      Za živou a zemřelou rodinu
                                                              Adámkovou a duše v očistci

                                                     
"Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Pátek 2.8.                                                 PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

                               18:00                      Za rodinu Přečkovou
Neděle 4.8.                                             18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                 9:30                      Za Annu a Jana Vaňkovy, rodiče,
                                                               sourozence, živou a zemřelou
                                                               rodinu

                                                     
"Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.