Neděle 10.10.                                       28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                           9.30               Za dar úrody zemské
                                           
                                               "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.
     

Pátek 15.10.         Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

                         18.00               Za + kmotra Štěpána, manželku Hedviku
                                                 a duše v očistciNedělě 17.10.                                        29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                           9.30               Za živou a zemřelou rodinu Štefkovou

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Pátek 22.10                                   Památka sv. Jana Pavla II., papeže

                          18.00               Za Boží požehnání pro Agátu a rodinuNeděle 24.10.                                         30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                                     MISIJNÍ NEDĚLE

                            9.30               Za Boží požehnání a ochranu Panny Marie
                                                  pro sestru, za zemřelého manžela a duše
                                                  v očistci

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Pátek 29.10.

                          18.00                Za rodinu Mužíkovou a duše v očistciNeděle 31.10.                                         31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                          VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELŮ

                           9.30                 Za Josefa a Martu Káňovy, živou a
                                                   zemřelou rodinu

                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.Pondělí 1.11.                                         SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

                          16.00                  Za zemřelé farníky a kněze farnosti
                                                     Kunčice pod OndřejníkemÚterý 2.11.                                    Památka na všechny věrné zemřelé

                          16.00                 Za zemřelé dobrodice farnostiNeděle 7.11.                                             32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                          9.30                   Za živou a zemřelou rodinu Golíkovou,
                                                    Pořízkovou a Adámkovou

                                                     "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 12.11.                    Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

                         16.15                    Za Boží požehnání pro rodinu
                                                      Obrátilovou a dětiNeděle 17.11.                                               33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                           9.30                     Na úmysl dárce

                                                  "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45 hod.