Neděle 16.2.                                   6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    09.30                               Za Julianu Andrýskovou a živou rodinu
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek 21.2.          Památka bl. Richarda Henkese, kněze a mučedníka
   
    16.15                                Za rodinu Michnovou
Neděle 23.2.                                     7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

     09.30                                Za Pavla Řezníčka a rodiče Štefanií a
                                              Pavla Řezníčkový
                                               
                                             "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Středa 26.2.                                          POPELEČNÍ STŘEDA

     16.00                                Za rodinu Michnovou

Neděle 1.3.                                      1. NEDĚLE POSTNÍ

      09.30                                Za Boží požehnání pro bratra a
                                               jeho rodinu
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 6.3.                                       PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

      16.15                                   Za zemřelé dobrodince farnosti
                                                                        
Neděle 8.3.                                      2. NEDĚLE POSTNÍ

       09.30                                  Za + Štěpánku Frydrychovou, děti a
                                                  rodinu

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.


Pátek 13.3.                                   

      16.15                                  Za rodinu Obrátilovou a děti


Neděle 15.3.                                      3. NEDĚLE POSTNÍ

      09.30                                  Za + Evu Drábkovou, manžela, rodiče a
                                                 bratra

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.