Neděle 10.9.                                         23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                             9:30                    Za Otce Aloise Velísku, rodiče a
                                                         sourozence, živou a zemřelou
                                                         rodinu


                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Čtvrtek 14.9.                         SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE

                            16:30                    Za zemřelé knězeNeděle 17.9.                                        24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                              9:30                    Za Vladimíra a Elišku Heczkovy
                                                          a jejich rodin


                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Neděle 24.9.                                        25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                               9:30                    Za dar úrody zemské

                                                    "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Čtvrtek 28.9.                     SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA

                                9:30                    Za zemřelého otce, jeho manželku,
                                                            rodiče a duše v očistci
Neděle 1.10.                                               26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                  9:30                       Za Annu a Imricha Zajacových,
                                                                 syna Jana, živou a zemřelou
                                                                 rodinu


                                                          "Ruský" kostelík - mše sv. v 10.45h.Pátek 6.10.                                                PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI


                                   18:00                      Za rodinu Mužíkovou, děti a
                                                               duše v očistciNeděle 8.10.                                                 27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                     9:30                        Za živou a zemřelou rodinu
                                                                     Michnovu a duše v očistci


                                                            "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.
Pátek 13.10.

                                18:00                        Za živé a zemřelé dobrodince
                                                                  farnosti
Neděle 15.10.                                           28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                  9:30                         Za dar zdraví pro celou rodinu

                                                      "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Pátek 20.10

                                 18:00                       Za Marii a Antonína Štefkovy,
                                                                  živou a zemřelou rodinuNed
ěle 22.10.                                             29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
                                                                             Misijní neděle

                                   9:30                        Za zemřelé Josefa a Martu
                                                                   Káňovy a rodinu Pavliskovu


                                                      "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Pátek 27.10.

                                  18:00                        Ke ctí Ducha Svatého
Neděle 29.10.                                    SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA
                                                                                  Krmáš

                                    9:30                         Za živé a zemřelé dobrodince
                                                                     farnosti Kunčice p/O.


                                                       "Ruský" kostelík - mše sv. NENÍ!Středa 1.11.                                        SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

                                   16:00                         Za zemřelé kněze, farníky a
                                                                      dobrodince farnostiČtvrtek 2.11.                            Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

                                   16:00                          Za duše v očistciNeděle 5.11.                                                 31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

                                     9:30                          Za živou a zemřelou rodinu
                                                                       Kaděrovu a Řezníčkovu

                                                       "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.