Neděle 7.4.                                          2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                           Svátek Božího milosrdenství


                             9:30                    Za + Janu Konvičkovou, živou a
                                                         zemřelou rodinu


                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Pondělí 8.4.                                             SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

                             16:30                  Na poděkování Pánu Bohu za úspěšné
                                                         práce ve farnostiNeděle 14.4.                                        3. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ

                              9:30                    Za živou a zemřelou rodinu Kaděrovu
                                                          a Michnovu


                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Pátek 19.4.

                             18:00                    Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                           v očistci
Neděle 21.4.                                              4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                                     Neděle Dobrého pastýře

                                  9:30                      Za manželé Štefanii a Pavla

                                                            Řezníčkovi a syna Pavla Řezníčka

                                                          "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Neděle 28.4.                                               5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ


                                  9:30                       Za kněze a církev

                                                   "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Pátek 3.5.                                SVÁTEK SV. FILIPA A JAKUBA, APOŠTOLŮ
                                                                    První pátek v měsíci

                                18:00                        Za obrácení hříšníků ve farnosti
Neděle 5.5.                                              6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                                9:30                       Za živé a zemřelé hasiče
                                                               z Kunčic pod Ondřejníkem

                                                     
"Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Čtvrtek 9.5.                               SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

                              16:30                        Za Boží požehnání pro neteře, její
                                                                manželé, děti, zesnulé rodiče,
                                                                prarodiče a duše v očistciNeděle 12.5.                                              7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

                                9:30                         Za Julii a Sylvestra Tomkovy,
                                                                 Evžena Pustku, živou a zemřelou
                                                                 rodinu


                                                      "Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.Pátek 17.5.                                               

                               18:00                         Za + Ladislava Lišku, rodinu
                                                                  Obrátilovou a Jašovou
Neděle 19.5.                               SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

                                 9:30                          Ke cti Ducha Svatého

                                                     
"Ruský" kostelík - mše sv. v 10:45 hod.