Neděle  12.5.                                4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                                        /neděle Dobrého pastýře/

   09.30                                Za + Pavla a Františka Menšíkovy, živou a
                                            zemřelou rodinu
                                           
                                           "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.                 


Pátek  17.5.                                       
   
    18.00                               Za rodinu Mužíkovou a děti
Neděle 19.5.                                   5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

     09.30                               Za + Josefa a Anežku Konvičkových a
                                             syna Miroslava
                                               
                                             "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.Pátek  24.5.                                             

     18.00                                Za Julianu Andrýskovou, živou a zemřelou
                                              rodinu

Neděle 26.5.                                    6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
                                              /První svaté přijímání ve farnosti/

    09.30                                  Za Boží požehnání pro děti, které
                                               přistupují k prvnímu svatému přijímání,
                                               jejich rodiče, kmotry, sourozence a
                                               příbuzné
   
                                              "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Čtvrtek 30.5.                         SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

      16.30                                 Za rodinu Šrubařovou: Miladu, Oldřicha,
                                                Anežku, Jaroslava, Vojtěcha Musiálka,
                                                rodinu Musialkovou a Fialovou
                                                                        Neděle 2.6.                                       7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

       09.30                                 Za rodinu Řezníčkovu, Kutáčovu, živou a
                                                 zemřelou rodinu

                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.
Pátek 7.6.                                          PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

      18.00                                    Za zemřelé dárce farnosti
Neděle 9.6.                            SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

    09.30                                      Na poděkování Pánu Bohu a za duše
                                                   v očistci
   
                                                  "Ruský" kostelík mše sv. v 10.45 hod.