LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 15. 5.:
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Ve farnosti Čeladná - Pouť ke sv. Janu Nepomuckému

Pondělí 16. 5.:
SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČECH. Narodil se roku 1343 v Nepomuku. Generální vikář pražské arcidiecéze. Hájil svobodu a práva církve. Za to byl umučen 20. března 1393.

Pátek 20. 5.:
Památak sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze. Narodil se roku 1751 v Tasovicích u Znojma. V roce 1785 byl vysvěcen na kněze. Působil ve Varšavě a Vídni. Zemřel 15. března 1820.

Neděle 22. 5.:
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem - BIŘMOVÁNÍ