LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 1. 8.:
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Středa 4. 8.:
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze. Žil v době francouzské revoluce. V roce 1818 se stal farářem farnosti Ars ve Francie. Zemřel roku 1859. Je patronem kněží v duchovní správě.

Čtvrtek 5. 8.:
PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI

Pátek 6. 8.:
SVÁTEK PRMĚNĚNÍ PÁNĚ. Před apoštoly Petrem, Jakubem a Janem byl Ježíš na hoře Tábor proměněn, aby vyniklo jeho božství.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

Sobota 7. 8.:
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

Neděle 8. 8.:
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ