LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 5. 7.:
SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA, A METODĚJE, BISKUPA, PATRONŮ EVROPY. HLAVNÍCH PATRONŮ MORAVY
Ve farnosti Čeladná - pouť na "CYRILCE" na Horní Čeladné

Pondělí 6. 7.:
Památka sv. Marie Gorrietové, panny a mučednice. Zemřela ve 12 letech v roce 1902, když byla pobodána mladíkem, kterému nechtěla být po vůli. V roce 1950 ještě za života své matky byla prohlášena za svatou.

Sobota 11. 7.:
SVÁTEK SV. BENEDIKTA, OPATA, PATRONA EVROPY. Narodil se kolem roku 480 v italské Umbrii. V roce 529 založil na Monte Casino klášter a sepsal řecholní pravidla. Řehole se stala základem západního mnišství. Zemřel roku 547.

Neděle 12. 7.:
SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA - farnost Čeladná
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - farnosti Kunčice pod Ondřejníkem