LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 19. 8.:
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí 20. 8.:
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Narodil se roku 1090 ve Francii, vstoupil k cisterciákům a roku 1115 zbudoval nový klášter v Clairvaux a stal se tam opatem. Sepsal mnoho spisů o duchovním životě. Zemřel v roce 1153.

Úterý 21. 8.:
Památka sv. Pia X., papeže. V roce 1903 se stal papežem, zreformoval breviář, misál, vyučování katechismu, stanovil předpisy pro první svaté přijímání dětí a vybízel k častému přijímání svátostí. Zemřel v roce 1914, krátce po vypuknutí I. světové války, které se marně snažil zabránit.

Středa 22. 8.:
Památka Panny Marie Královny

Pátek 24. 8.:
SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA. Hlásal evangelium v Indii a Arménii, kde byl také umučen. Kolem roku 1000 se část jeho ostatků dostala do Říma.

Sobota 25. 8.:
Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka. Narodil se roku 1886 ve Frýdlantu nad Ostravicí. Stal se redemptoristou a knězem. Po přijetí byzantského obřadu působil mezi řeckokatolickými věřícími na Slovensku. Roku 1952 byl ve vykonstruovaném procesu komunisty odsouzen a 23. března 1959 zemřel.

Neděle 26. 8.:
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ