LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 14. 10.:
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí 15. 10.:
Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve. 
Roku 1536 se stala karmelitkou a spolu se sv. Janem od Kříže reformovla klášterní život. Je učitelkou vnitřní moditby.

Úterý 16. 10.:
SLAVNOST SV. HEDVIKY, ŘEHOLNICE, HLAVNÍ PATRONKY OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE A SLEZSKA. Narodila se kolem roku 1174 v Bavorsku, provdala se za slezského vévodu Jindřicha I. a měla 4 syny a 3 dcery. Pečovala o nemocné a chudé. Po jeho smrti vstoupila do kláštera v Třebnici (Polsko) a tam v roce 1243 zemřela.

Středa 17. 10.:
Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka. Byl třetím biskupem v syrské Antiochii. Kolem roku 117 byl v Římě předhozen v amfiteátru šelmám. Zachovaly se jeho spisy dosvědčující život církve ve 2. století.

Čtvrtek 18. 10.:
SVÁTEK SV. LUKÁŠE, EVANGELISTY. Doprovazel apoštola sv. Pavla na jeho misijních cestách. Kolem roku 80 sepsal evangelium a knihu Skutky apoštolů.

Neděle 21. 10.:
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Den modliteb za misie