LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 27. 9.:
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pondělí 21. 9.:
SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, HLAVNÍHO PATRONA ČESKÉHO NÁRODA. Roku 925 se ujal vlády. 28. září 929 byl ve Staré Boleslavi zabit najatými vrahy svého bratra.

Úterý 29. 9.:
SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, ARCHANDĚLŮ

Středa 30. 9.:
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve. Roku 379 se stal knězem a na pokyn papeže Damasa provedl revizi latinského překladu Nového zákona. Zemřel roku 420 v Betlémě, kde byl také pochován.

Čtvrtek 1. 10.:
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve. Roku 1888 vstoupila ke karmelitkám. Modlila se a obětovala za misie. Sepsala vzpomínky "Dějiny duše". Zemřela roku 1897.
PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI

Pátek 2. 10.:
Památka svatých andělů strážných. Úcta k nim byla známa už v prvotní církvi.
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

Sobota 3. 10.:
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

Neděle 4. 10.:
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ