LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 18. 8.:
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Úterý 20. 8.:
Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve. Narodil se roku 1090 ve Francii, vstoupil k cisterciákům a roce 1115 zbudoval klášter v Clairvaux a stal se opatem. Sepsal mnoho spisů o duchovním životě. Zemřel roku 1153.

Středa 21. 8.:
Památka sv. Pia X., papeže. V roce 1093 se stal papežem. Zreformoval breviář, misál, vyučování katechismu a stanovil předpisy pro první svaté přijímání dětí. Zemřel roku 1914 krátce po vypuknutí první světové války, které se snažil zabránit.

Čtvrtek 22. 8.:
Památka Panny Marie Královny

Sobota 24. 8.:
SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, APOŠTOLA. Hlásal evangelium v Indii a Arménii, kde byl také umučen. Kolem roku 1000 se část jeho ostatků dostala do Říma.

Neděle 25. 8.:
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ