LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 


Neděle 28. 5.:
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
(Boží hod svatodušní)


                                               LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

Pondělí 29. 5.:
Památak Panny Marie, Matky církve. Liturgická památka je nové v kalendáři všeobecné církve na základě dekretu Ecclesia Mater vydaného na podnět papeže Františka 3.března 2018. Datum památky je pohyblivé v závislosti na datu Velikonoc. Papež ji ustanovil s cílem "podpořit /.../ růst mateřského cítění."

Středa 31. 5.:

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE. Svátek věnuje pozornost setkání matky Mesiáše Marii s matkou jeho Předchůdce Alžbětou.

Čtvrtek 1. 6.:

SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE. Ježíš Kristus je nejvyšší kněz navěky podle řádu Melchisedechova (Žid 5,10). Melchisedech je předobrazem velekněžství Ježíše Krista, který naplnil Otcovu vůli a přinesl sám sebe na oltáři kříže jako oběť za spásu celého světa, a je prostředníkem mezi námi a Bohem Otcem, který v něm má od věků zalíbení.
PRVNÍ ČTVRTEK V MĚSÍCI

Pátek 2. 6.:
PRVNÍ PÁTEK V MĚSÍCI

Sobota 3. 6.:
Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků. Prvomučedníci černé Afriky. Stali se obětí krutého pronásledování za krále Mwangy v době od 26.5.1886 do 27.1.1887. Za svaté byli prohlášení roku 1964.
PRVNÍ SOBOTA V MĚSÍCI

Neděle 4. 6.:
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE