LITURGICKÝ KALENDÁŘ TÝDNE

 

Neděle 19. 1.:
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Den uprchlíků
TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘEST'ANŮ

Úterý 21. 1.:
Památka sv. Anežky, panny a mučednice. Umučena pro víru ve 3. století
TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘEST'ANŮ

Pátek 24. 1.:
Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve. Roku 1602 se stal biskupem v Ženevě. Založil kongregace Navštívení Panny Marie. Napsal knihu: "Uvedení do zbožného života". Zemřel v roce 1622. Je patronem novinářů.
TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘEST'ANŮ

Sobota 25. 1.:
SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, APOŠTOLA. Šavel z Tarsu se obrátil u barn Damašku a stal se horlivým apoštolem Pána Ježíše.
TÝDEN MODLITEB ZA JEDNOTU KŘEST'ANŮ

Neděle 26. 1.:
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Neděle Božího slova