M O Ž N O S T I  S V A T B Y

 

Pokud máte zájem uzavřít svátost manželství ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého v Čeladné, ale také ve farním kostele sv. Máří Magdalény nebo v "ruském" kostelíku sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem, kontaktujte nás co nejdříve, abychom byli schopni dohodnout termín svatby.

 

Upozorňujeme, že podle předpisů církevního práva je možné uzavřít církevní sňatek jen v kostele, nikoli tedy v přírodě či hotelovém altánu.

 

Podmínky svatby:

Žadatelé o církevní sňatek  m u s í  být pokřtěni v katolické církvi a svobodní. Svatba je možná, za určitých podmínek, i v případě že jeden ze snoubenců není pokřtěn v katolické církvi, nebo není pokřtěn vůbec.

 

Svátost manželství uzavřená před církví je zároveň platná i před státem.

 

Doklady:

  1. Vyplněná „Žádost o uzavření manželství“ a ověřená na Matrice místa trvalého pobytu.
  2. „Osvědčení“ o způsobliosti k manželství (max. 3 měsíce staré).
  3. „Potvrzení o křtu“ z místa křtu (max. 3 měsíce staré), pokud je místo jiné, než místo uzavření manželství.
  4. „Občanské průkazy.“
  5. „Rodné listy.“
  6. Žadatelé z jiných farností, předloží také souhlas svého duchovního správce.

 

Příprava

Příprava k manželství – domluvit se osobně.

 

Termín

  • Je nejlépe domlouvat půl roku před plánovanou svatbou.
  • Cizinci musí mít zajišěného úředního překladatele a církevní žádost musí být ověřena v domácí diecézi a zároveň potvrzena diecézí.

 

Půjčovat kostel k civilnímu sňatku (například pro krásu místa apod.)
NENÍ možné.