Ekonomická rada farnosti

 

Ekonomická rada farnosti dle kán. 537 CIC je pomocný a poradní orgán faráře (administrátora) farnosti, který pomáhá duchovnímu správci ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře.

Úkolem ekonomické rady farnosti je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě.

 

SLIB ČLENŮ EKONOMICKÉ RADY

 

Slibují,

že budu mi svěřené úkoly

vyplývající z členství v ekonomické radě farnosti

plnit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí

k prospěchu farnosti a církve.

K tomu mi pomáhej Bůh.