Virtuální knihovna

 

CÍRKEVNÍ DOKUMENTY

 

Název

Typ

Autor

Obsah

Vydáno

Ad Tuendam Fidem

apoštolský list

Jan Pavel II.

normy do Kodexu kanonického práva a do Kodexu kánonů východních církví

18.5.1998

Casti Connubii

encyklika

Pius XI.

o křesťanském manželství

31.12.1930

Centesimus Annus

encyklika

Jan Pavel II.

ke 100. výročí Rerum novarum

1.5.1991

Deus caritas est

encyklika

Benedikt XVI

o křesťanské lásce

25.12.2005

Dives in Misericordia

encyklika

Jan Pavel II.

o Božím milosrdenství

30.11.1980

Divini Redemptoris

encyklika

Pius XI.

o komunismu

19.3.1937

Dominum et Vivificantem

encyklika

Jan Pavel II.

o Duchu Svatém v životě církve

18.5.1986

Donum Veritas

instrukce

Kongregace pro nauku víry

o církevním povolání teologa

24.5.1990

Donum Vitae

instrukce

Josef Ratzinger

o respektování rodícího se lidského života

22.2.1987

Ecclesia de Eucharistia

encyklika

Jan Pavel II.

o eucharistii

17.4.2003

Evangelii Nuntiandi

exhortace

Pavel VI.

o hlásání evangelia

8.12.1975

Evangelium Vitae

encyklika

Jan Pavel II.

o životě, který je nedotknutelné dobro

25.3.1995

Familiaris consortio

adhortace

Jan Pavel II.

o úkolech křesťanské rodiny v současném světě

22.11.1981

Fides et Ratio

encyklika

Jan Pavel II.

o vztazích mezi vírou a rozumem

14.9.1998

Homosexualitatis problema

list

Kongregace pro nauku víry

o pastoraci homosexuálních osob

1.10.1986

Humanae Vitae

encyklika

Pavel VI.

o správném řádu sdělování lidského života

25.7.1968

Christifideles laici

apoštolský list

Jan Pavel II.

o povolání a poslání laiků v církvi a ve světě

30.12.1988

Laborem Exercens

encyklika

Jan Pavel II.

o lidské práci

14.9.1981

Lidská sexualita

zásady

Komise pro rodinu

lidská sexualita - pravda a význam

8.12.1995

Mane nobiscum Domine

apoštolský list

Jan Pavel II.

k eucharistickému roku

7.10.2004

Mater et Magistra

encyklika

Jan XXIII.

o nejnovějším vývoji života společnosti a o jeho utváření ve světle křesťanského učení

15.5.1961

Novo Millennio Ineunte

apoštolský list

Jan Pavel II.

na závěr Jubilejního Roku

6.1.2001

Octogesima adveniens

apoštolský list

Pavel VI.

k 80. výročí Rerum novarum

14.5.1971

Pacem in terris

encyklika

Jan XXIII.

o míru mezi všeni národy

11.4.1963

Pascendi Dominici gregis

encyklika

Pius X.

o modernismu

8.9.1907

Persona Humana

prohlášení

Kongregace pro nauku víry

o některých otázkách sexuální etiky

29.12.1975

Pokoj a dobro

list

ČBK

k sociálním otázkám v České republice

9/2002

Populorum progressio

encyklika

Pavel VI.

o rozvoji národů

26.3.1967

Quadragesimo anno

encyklika

Pius XI.

o uspořádání společnosti, obnově společenského řádu 

15.5.1931

Redemptor Hominis

encyklika

Jan Pavel II.

Vykupitel světa

4.3.1979

Redemptoris Mater

encyklika

Jan Pavel II.

o blahoslavené Panně Marii

25.3.1987

Redemptoris Missio

encyklika

Jan Pavel II.

o stálé platnosti misijního poslání

7.12.1990

Rerum novarum

encyklika

Lev XIII.

o dělnické otázce

15.5.1891

Rosarium Virginis Mariae

apoštolský list

Jan Pavel II.

o modlitbě svatého růžence

16.10.2002

Salvifici doloris

apoštolský list

Jan Pavel II.

o křesťanském smyslu lidského utrpení

11.2.1984

Sacramentum Caritatis

posynodální apoštolská exhortace

Benedikt XVI

o eucharistii

22.2.2007

Sollicitudo rei socialis

encyklika

Jan Pavel II.

o starosti církve o sociální otázky

30.12.1987

Spe Salvi

encyklika

Benedikt XVI

o křesťanské naději

30.11.2007

Tertio millenio adveniente

apoštolský list

Jan Pavel II.

o přípravě na Jubilejní Rok

10.11.1994

Ut Unum Sint

encyklika

Jan Pavel II.

o ekumenickém úsilí

25.5.1995

Úvahy ohledně návrhů na právní uznání svazků mezi homosexuálními osobami

úvahy

Kongregace pro nauku víry

o homosexualitě

3.6.2003

Veritatis Splendor

encyklika

Jan Pavel II.

o základech morálního učení církve

6.8.1993

Porta fidei apoštolský list Benedikt XVI. víra pramenem vztahu člověka k Bohu 11.10.2012
Ecclesie in Medio Oriente posynodální apoštolská exhortace Benedikt XVI. o církvi na Blízkém východě 14.9.2012
Africae munus posynodální apoštolská exhortace Benedikt XVI. o závazku Afriky ve službě smíření, spravedlnosti a míru 19.11.2011
Verbum Domini apoštolská exhortace Benedikt XVI. o Božím slově v životě a poslání církve 30.9.2010
Caritas in veritate encyklika Benedikt XVI. o možnosti a meze rozvoje jednotlivého člověka i celých národů 20.6.2009
Deus caritas est encyklika Benedikt XVI. o křest'anské lásce 25.1.2006
Lumen fidei encyklika František I. a Benedikt XVI. o tradice církve 5.7.2013

 

Laudato si' encyklika František péče o náš společný domov 24. května 2015