KAMENNÝ KŘÍŽ NA TZV. "VALAŠSKÉ CESTĚ"

 

Je to jediný - impozantní - kamenný Kříž na katastru obce Čeladná. Stojí na úpatí východního svahu hory Ondřejník, na pozemku pana Rudolfa Magnuska.

Zemědělec Rudolf Magnusek (08.01.1855 - 17.08.1959) hospodařil na usedlosti č. 317, na úpatí východního svahu hory Ondřejník. Protože potřeboval stavební materiál pro opravu svých hospodářských budov, otevřel pobliž svého pozemku kamenný lom. Lom vstoupil ve známost čeladenských občanů, jako Lomnisko v Opalencu.

Pan Magnusek tedy těžil kvalitní kámen nejenom pro potřebu svého hospodářství, ale vytěženým kamenem pomohl i několika stavebníkům na Dolní Čeladné. V tomto lomu se vyskytuje zelenkavý kámen, jehož kvalitu řadíme mezi "godulské pískovce."

Když předal Rudolf Magnusek své hospodářství synovi, umínil si ještě, že na památku svého bratra Karla Magnuska (* 04.11.1887), který se nevrátil z 1. světové války, vytěsa a postaví kamenný Kříž. Karel Magnusek totiž zahynul v válce v roce 1917 a jako mnoho dalších občanů z Čeladné zůstal nezvěstný. Postavení tohoto Kříže má být také poděkováním za udržení rodu Magnusků na tomto hospodářství.

Kříž byl dokončen v roce 1950. V tomto roce jej i postavil u východní meze na svém pozemku. Kříž je skutečně vytěsaný z jednoho kusu, včetně podstavce a včetně jeho osazení v zemi. Toto kamenické dílo má celkovou výšku 4,1m. Kříž posvětil tehdejší čeladenský farář, P. Karel Fojtů.

Později se Kříž stal při leteckém snímkování součástí kartografické mapy.