MÁME NOVÝ SVÁTEK SV. MAŘÍ MAGDALÉNY
 
Kongregace pro bohoslužbu a svátosti vydala 3. 6. 2016 dekret, kterým sděluje rozhodnutí papeže Františka změnit stupeň slavení Marie Magdalény ve všeobecném římském kalendáři z památky na svátek. V komentáři pak sekretář zmíněné kongregace arcibiskup Arthur Roche vysvětluje důvody této změny.