Modlitba

Modlitba patřila od počátku k nejdůležitějším výrazovým formám víry. Již v Novém zákoně nalezneme různé podoby modlitby: žalmy, prosby, díky, přímluvy, vzývání. Nejužívanější modlitby mají svůj původ ve spisech Nového zákona – např. modlitba Páně, Zdrávas Maria, či Magnificat. Oslavné hymny obsahuje zvláště Zjevení Janovo.

V modlitbě se obracíme přímo k Bohu a věříme, že Bůh náše modlitby slyší. Naší modlitba přitom směřuje ke Nejsvětější Trojice - Otci, Synu, Duchu Svatému. V modlitbě můžeme se také obracet i k Panně Marii a svatým. Je ona prosbou o přímluvu u Boha.

Věříme, že skrze modlitbu Bůh může k nám promlouvat prostřednictvím Ducha svatého. Může se jednat o proroctví, osvícení či osobní vnuknutí, oslovení určitým veršem Písma svatého. Je to komunikace mezi Bohem a člověkem - mnou.