Kaple Panny Marie na Gvardůvkách
Kunčice pod Ondřejníkem

 

V roce 2002 Pozemkový spolek Podbeskydí ZO ČSOP Kunčice pod Ondřejníkem začal s přípravou projektu opravy kapličky. V roce 2003 po schválení projektu započaly práce na obnově poutního místa ořezáním lip. V roce 2004 začala oprava střechy výměnou ručně sekaného šindele. Byl opraven zvonek nalezený v kapli, vyspravena podlaha a vybudován nový chodník. V kapličce je přesná kopie starých dveří. Poškozená omítka byla oklepána a vyspravena. Vnitřní malba byla zcela zrenovována. Procesní kříž z kapličky byl v péčí restauratorky, která jej vyčistíla a zrenovovala.

Pozemkový spolek Podbeskydí ve spoluprácí s Římskokatolickou farností, Obcí Kunčice pod Ondřejníkem a paní Jarmilou Macurovou zajistil celkovou opravu kapličky na Gvardůvkách. Nadace Občanského fóra z programem "Opomíjené památky a zdarví" poskytla grant ve výší 50.000,-Kč. Celková oprava kapličky stála 105.000,-Kč.

Z výpovědi pana doktora Karla Jurka:

"V roce 1700-1720 probíhala morová nemoc a lidé se stěhovali za prácí. V dobách dolování železné rudy jistý žebrak - poutník Mariaelský ztratil obrázek Panny Marie a jistá žena jej nalezla a dala jej osušit na kamna. Obraz vyzařoval na velkou vzdálenost. Obrázek pak zavěsila na strom do skřínky, kde se objevil pramínek vody. Obrázek zahynul časem a místo něj do kaple byl namalován ten, který se dosud na oltáří nachazí."