KAPLIČKA SV. JOSEFA NA TZV. "VALAŠSKÉ CESTĚ"

 

Kapličku nalezneme na východním úpatí hory Ondřejník v katastru obce Čeladná, v těsném sousedství chat nyní již zemřelých sourozenců Chorovských. V místě, kde je dnes kaplička, původně stával mezi dvěma lípami jednoduchý dřevený kříž, který časem byl už ve velmi špatném stavu. Takže v roce 1945 levé ráhno kříže zcela chybělo, protože uhnilo a upadlo.

V prostoru mezi starým chátrajícím křížem a chatou pana Kubenky ležela stavební proluka. Bylo to místo, kde lidé kopali se svolením pana Vojtěcha Žídka splžovitou zeminu, kterou v celém okolí používali na opravu cest. O kopanisko měl zajem pan Rudolf Chorovský, protože leželo v těsném sousedství chat jeho kamarádů. Bohužel příslušnou parcelu však pan Žídek nechtěl prodat, protože tu byl památný kříž. Obával se titiž, že okolí kříže bude znevažováno a to za žádnou cenu nechtěl dopustit. Pan Rudolf Chorovský se ale panu Vojtěchovi Žídkovi v roce 1945 zavázal a navíc mu dal "chlapské slovo", že když mu dovolí odkoupit si tu proluku, tak na místě zchítralého kříže postaví se svými kamárady ne nový kříž, ale do konce novou kapličku! Slib byl skutečně dodržen. Kapličku postavili přesně v místě zborceného kříže, mezi lipami. K financování stavby se připojili i další čeladenští chataří.

Oltář uvnitř kapličky po mnoho let zdobili krásné naleštěné mosazné svícny. Ty bohužel ukradli někdy v roce 1997. Boční okno kapličky mělo pěkný vitráž s náboženskými motivy. Byly zhotoveny z barevných skel pospojovaných olovem. Dnes je okno zcela zničeno.

Motivaci a poslání kapličky Svatého Josefa bylo s největší pravděpodobností vyjádření díků za št'astné přežití 2. světové války a za překonání válečných útrap. Stavba kapličky byla dokončena v roce 1947. Vysvětil ji čeladenský farář. V té době jím byl P. Karel Fojtů.