Kaplička NPM v BRCu v Čeladné

 

Historie kapličky Nejsvětější Panny Marie v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné.

 

V areálu BeRC-u (Beskidské Rehabilitační Centru) v 19.století nedaleko stávajícího rybníka, se údajně zjevila Panna Maria v blízskosti studánky a tá voda napomohla k uzdravení člena rodiny Brázdových, kteří lokalitu dnešního BeRC-u vlastnili.Taková věc se neutají a lidé začali k té studánce chodit pro vodu, protože věřili v její uzdravující účinky.

Jako projev díků za uzdravení, nechal statkář pan Brázda postavit kapličku v roce 1893, hned vedle studánky se zázračnou vodou. Kaplička je dřevěná. Byly využity zbylé pražce po stavbě železnice v tehdejších Velkých Kunčicích v roce 1888. Kapli postavil stavitel pan Emil Christoph. Kaple nemá speciální zasvěcení, jen všeobecné Nejsvětější Panně Marii. Kaple po dobu trvání nemocnice od roku 1950 do 1988, sloužila jako márnice. Zrekonstruována byla v létech 1995 – 2000, kdy bývalou nemocnici převzala společnost Agel s.r.o. se současným ředitelem MUDr. Milanem Bajgarem.

Velkou zásluhu na uchování a zvelebení kapličky měl dlouholetý zaměstnanec pan Petr Švrček. 17.12.2002 byl instalován do kaple nový zvon jménem Richard o váze 46 kg. Zvon vyrobila a nainstalovala zvonařská firma Kadlec z Halenkova. Na zvon Richard přispěl velkou částkou slovenský zpěvák pan Richard Muller. Zvon je nastaven na elektrický časový spínač a zvoní v 6.00, 12.00 a v 18.00 hod.

Od roku 2002 začaly v kapličce pravidelné bohoslužby vždy v sudé pondělky v 15.30 hod. Od roku 2001 se stará o kapličku zaměstnanec BeRC-u pan Jaroslav Kozel, který z darů věřících kapli vybavil tak, aby byla po stránce liturgické schopna sloužit. Byly pořízeny nové svíčníky, olejové svíce, nové ornáty dle liturgických barev, varhany, věčné světlo.

V roce 2004 vyrobil a nainstaloval do kapličky nový svatostánek ostravský architekt pan Adler. Rovněž, také v tom roce daroval pan S.Vrba do kapličky nový lustr. Kaple byla během let 2002 až do současnosti několikrát vymalována a natřená střecha.Poslední výmalbu a zhotovení sanačních omítek proběhla v březnu 2012 firmou ARP GROUP s.r.o. Ostrava.

Zpráva o zjevení a uzdravení výše popsaná není církevně potvrzená, jen se traduje. Duchovní službu vykonává čeladenský farář P.Dr.Mariusz Roszewski, do jehož území kaple spadá.

Majitelem kapličky je Beskydské Rehabilitční Centrum v Čeladné.