LESNÍ KAPLE SV. MAŘÍ MAGDALÉNY
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

Lesní kaple sv. Máří Magdaleny stojí mezí mohutnými stromy na pomezí katastru podbeskydských obcí Kozlovice a Kunčice pod Ondřejníkem, na úpatí Skalky (964 m) na tzv. bývalém Valašském chodníku, který fungoval jako spojnice valašských pastevců v zadních horách a panských úředníků na hradě Hukvaldy.