Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2022

farní kostel na Čeladné - Út, St, Čt a So v 18.00h., Ne 8.00h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00h., Ne 9.30h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45h.

ZVONĚNÍ NA KOSTELE V ČELADNÉ:

 

1. Denně 7.00, 12.00 a 19.00 hod. (Anděl Páně) - 3 min.

2. Pátek v 15.00 hod. (hodina Božího milosrdenství) - 3 min.

3. Sobota v 20.00 hod. (hodina zasvěcení Matce Boží) - 3 min.

4. Út, St, Čt, So 17.45 hod., Ne 7.45 hod. (svolává na mši sv.) -
    3 min.

5. Svatby v kostele ("před" a "po" obřadu) - 3 min.

6. Pohřby v kostele ("před" obřadem) - 3 min a během průvodu na
    hřbitov nebo ke kremace.

-----------------------------------------------------

Zvony: sv. Jan Nepomucký, sv. Pavel, apoštol, sv. Cyril a Metoděj a svatá Rodina jsou radostnou zvěstí oslavit Boha na tomto krásném a promodleném místě v obci Čeladná. Jejich hlas provází obyvatele naše dědiny od roku 1789, a vždycky sloužily lidem věrně a dobře. Ohlašuje jim běh času, blížící se nebezpečí, radost z narození a svatby, smutek odchodu z tohoto světa, ale také čas bohoslužeb.

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

SVATOJÁNSKÝ RELIKVIÁŘ
V KOSTELE NA ČELADNÉ

RELIKVIÁŘE, tj. schránky na ostatky svatých, jsou velmi cennými klenoty ve vybavení chrámů a kostelů. /.../ Od konce 4. století zvyk ukládání ostatků svatých se začal na Východě, a pak přešel postupně i do západní Evropy. Relikviáře byly zhotovány ze vzácných materiálů, jak zlato, stříbro, křišťal od podoby medailonků, monstrance až k podobě rakve, skříně nebo lidské postavy či její části.

Vybráno z časopisu JOHÁNEK č. 8 / říjen 2020 (Marie Bílková, Svatojánské relikviáře v pražských kostelích a v kostele v Nepomuku)

KOSTELÍK SV. PROKOPA A BARBORY
V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

Každou neděle do 31. října od 13.00 do 17.00 hod. a během prazdnín ve středu od 15.00 do 18.00 hod. je možnost prohlídky kostela sv. Prokopa a Barbory v Kunčicích pod Ondřejníkem.

DUCHOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ

 
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší.
 
Podle učení církve „duchovní přijímání“ je skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.
 
Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít modlitbu z kancionálu č.042.

Přehled vysílaných katolických bohoslužeb

ZDE

FARNÍ SCHOLIČKA

V neděli 26. června ve farním kostele na Čeladné po ranní mši sv. bude k poslechnutí hudební pásmo (písničky a básničky) v podání malé scholy, jako poděkování Pánu Bohu za uplynulý školní a katechetický rok. Jste srdečně zváni.

otec Mariusz

Farní pouť na Svatý Hostýn (20.6.2022). FOTO od p. J. Kozla

1 | 2 | 3 | 4 >>

DÍKŮVZDÁNÍ ZA 50 LET KNĚŽSTVÍ OTCE SLÁVKA PŘI MŠI SVATÉ V KOSTELE SV. PROKOPA A BARBORY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM - 15.6.2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

POZVÁNÍ NA PRAŠIVOU 2022

Milí rodiče, děti, rodiny,

blíží se začátek prázdnin, a proto bych vás rád pozval na setkání, kterým prázdniny v naší diecézi začínáme. Je to Setkání dětí a rodin v pátek 1. července na Prašivé. Program, který má letos téma: "Společně na cestě", zahájíme v 10.00 hodin v areálu Kamenité, kde prožijeme mši svatou a po ní se vydáme na Prašivou. Tam bude pro vás kolem kostela připravena řada zajímavých stanovišť. Do batůžku si můžete vzít navíc jeden obyčejný brambor. Na jednom stanovišti s jeho pomocí uděláte radost lidem z Domova svaté Alžběty v Jablunkové. Tímto Setkáním dětí a rodin zakončíme v naší diecézi Rok rodiny vyhlášený papežem Františkem.

Těším se na setkání s vámi na Prašivé!

+biskup Martin

POUTNÍ ZÁJEZD DO SVATÉ ZEMI 2022

Naše farnost Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem spolu s cestovním kancelářem AWER TOUR s.r.o. v Bratislavě pořádá ve dnech 12. až 19. září 2022 poutní zájezd do Svaté zemi.

Konečná cena je 19.000,-Kč (cestovné, ubytování s polopenzí a pojištění) a 100 USD (obslužné, vstupy a doprava po Svaté zemi – uhrada průvodcí na místě). Bližší informace jsou na vývěsce venku u farní kostelů, na letáčcích v kostelích.

Zájemci se mohou hlásit na pobočce cestovního kanceláře AWER TOUR v Zábřehu na Moravě. Telefon, mobil a e-mail je na programu zájezdu.

POZOR!

S ohledem na velký zájem o letenky do Izraele na podzimní měsíce, zájemce o farní pouť do Svaté země, kteří se rozhodnuli jet, prosím aby s přhlašováním neotáleli. Děkuji.

otec Mariusz

PROGRAM - SVATÁ ZEMĚ 12.9.-19.9.2022

VÁLKA NA UKRAJINĚ 2022

 

"Vyzývám věřící, aby se intenzivně věnovali modlitbě za mír na Ukrajině. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím" papež František

 

VÝZVA OD NAŠÍ BISKUPŮ K MODLITBĚ ZA UKRAJINU

MODLITBA JE ZVEŘEJNĚNA NA WEBU ZPRAVY.CIRKEV.CZ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení České biskupské konference
k aktuální situaci na Ukrajině

 

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

 

Praha, 24. února 2022

 

Mons. Jan Graubner

předseda České biskupské konference

-------------------------------------------------------------------------------------

UPRCHLÍKY S UKRAJINY

Milí diecézané,

aktuální situace války na Ukrajině a tisíce prchajících lidí z této země nás nenechávají lhostejnými. Děkuji, že jste zareagovali na mimořádně vyhlášenou sbírku a díky, že reagujete i dalšími formami pomoci, například nabídkou ubytování. Po konzultaci s Charitou si dovoluji předat několik informací:

 • Pokud chcete poskytnout ubytování prchajícím je potřeba prostory nabídnout například na jednotném portálu neziskovek, na kterém spolupracuje i Charita https://www.pomahejukrajine.cz/
 • Nabídky ubytování hromadného typu se stravováním můžete posílat i na e-mail Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra ubytovaniukrajina@suz.cz
 • Zároveň je potřeba promyslet, jakým způsobem bude o ubytované uprchlíky postaráno. V případě potřeby je možné se dopředu domluvit s místní charitou, jestli má kapacity jim pomoci – strava, drogerie, materiální pomoc. Zvláště menší Charity na to kapacitu ale nemusí mít.
 • Je také možné, že se na vás někdo obrátí přímo, zda byste neubytovali jeho blízké, příbuzné či  známé. Ve všech případech platí, že každý uprchlík by měl primárně projít Registračním humanitárním střediskem ve Vyšních Lhotách (nebo sídlo cizinecké policie v Ostravě či Frýdku-Místku, nebo Krajské asistenční centrum pro ukrajinské uprchlíky, ulice Červeného kříže 4, Ostrava) do 3 dnů, které je primárním střediskem, kde bude o uprchlíky plně postaráno a dostanou všechny potřebné informace, v případě potřeby i psychologickou pomoc a příp. další ubytování.
 • Připravují se dotační tituly, které by měly pomoci s pokrytím nákladů těm, kteří ubytování Ukrajincům poskytnou, ale zatím nic korektního není ještě schváleno.
 • Více informací lze získat na informačních linkách:
  Charity: +420 731 432 431
  Ministerstvo vnitra: +420 974 801 802
  Moravskoslezský kraj – infolinka pomoci uprchlíkům: +420 800 720 210  
 • Na webu Nabízíte nebo potřebujete pomoc? 6 nejčastějších otázek k pomoci Ukrajině (charita.cz) a nebo Jak se můžete zapojit na pomoc Ukrajině - Moravskoslezský kraj (caritas.cz)
   

Díky za pomoc

Bp. Martin David

MODLITBA ZA SYNODU

Zde jsme, před tebou, Duchu Svatý,

shromážděni ve tvém jménu.

Provázej nás Ty sám,

vstup do našich srdcí

a vytvoř si v nich domov.

Ukaž nám cestu, kterou se máme vydat,

uč nás, jak na ní vytrvat.

Jsme zde s přetěžkým břemenem

svých slabostí a hříchů.

Nedopusť, abychom propadli zmatku,

nedopusť, aby nás nevědomost svedla na scestí,

nedopusť, aby předpojatost ovlivnila naše činy.

Dej, ať v tobě nalezneme naši jednotu,

abychom věčnému životu kráčeli vstříc společně,

abychom nesešli z cesty pravdy

a neodchýlili se od toho, co je správné.

To vše žádáme od tebe,

jenž jsi při díle na každém místě a v každém čase,

a ve společenství s Otcem i Synem

na věky věků. Amen.

 

 

(Převzato z webu: cirkev.cz a doo.cz)

SPOLEČENSTVÍ MODLÍCÍCH SE MATEK

Hnutí, které vytváří nepřetržitý proud modliteb za děti

I v našich farnostech se scházíme ke společné modlitbě za naše, a nejen naše děti, jelikož jsme si vědomy našich omezených možností při výchově. Proto panuje mezi námi přísná zásada mlčenlivosti. O problémech, jež si svěřujeme při setkání, se nesmí mluvit nikde venku.

Základní zásady společenství:

 • Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení konkrétního problému.
 • Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak, že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.
 • Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich setkáních, nikde jinde nevyprávíme.

V současné době se schází dvě společenství - jedno ve farnosti Čeladná a jedno ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem.

Ve farnosti  Čeladná společenství se schází v zímě na faře jednou za 14 dní v úterý v 18.00 hod. V letním období doma u p. Ing. Jany Golové.
Kontakt: pí. Ing. Jana Golová - mobil: 725 653 640.

Ve farnosti Kunčice pod Ondřejníkem skupinka se schází každý týden v čtvrtek v 17.00 hod na místní faře.
Kontakt: pí. Ing. Kateřina Michálková - mobil: 777 061 221.

Pokud Vás Modlitby matek oslovily, jste srdečně zvní !

FINANČNÍ POMOC

 

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

OPRAVY OMÍTKY, ELEKTRIKY A VÝMALBA PRESBYTÁŘE FARNÍHO KOSTELA SV. MAŘÍ MAGDALÉNY

 

PŘED opravou

PO opravě

Oprava omítky, elektriky a výmalba presbytáře činila 400.000,-Kč. Za každou finanční pomoc DĚKUJEME!

 

RESTAUROVÁNÍ OLTÁŘE SV. BARBORY A SV. JOSEFA VE FARNÍM KOSTELE SV. MAŘÍ MAGDALÉNY

Proč se musí oltář sv. Barbory a sv. Josefa opravit? Oltář je ztmavlý a poškozený dřevokazným hmyzem. Polychromie jsou narušené. Svatostánek je rozpadlý a schází mu zadní krytí. Na oltáři jsou ulámané části dřevořezeb. Menza je seříznuta. RESTAURÁTORSKÉ ČINNOSTI 2021-2023: Oltář bude asanován a petrifikován. Povrch zbaven depozitů, vosků, lakových zákalů. Jednotlivé částí architektury budou sesazeny, slepeny, protmeleny a sceleny retuší. Dřevořezby sesazeny a slepeny. Zlacení bude zbaveno sekundárních vrstev bronzů, vyčištěno a vyleštěno. Úbytky budou vytmeleny, vyhlazeny a doplněny plátkovým zlatem. Bude doplnění zadního krytí svatostánku a vnitřního brokátování. Obrazy budou pročištěné a zebezpečené ochranným damarový lakem s voskem. Provede se jejích retuše. Pak proběhne instalace oltáře na původní místo. Cena odstranění, restaurování a instalace oltáře bude činit 350.900,-Kč. Předpokládaný termín ukončení prác – konec června 2023.

 

PŘED RESTAUROVÁNÍM

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a obce Kunčice pod Ondřejníkem na realizace projektu z názvem "Restaurování oltáře sv. Barbory a sv. Josefa a sanace omítky interiéru farního kostela sv. Maří Magdalény v Kunčicích pod Ondřejníkem."

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

Ve zpravě pro přijemce prosím napište:

VÝMALBA nebo RESTAUROVÁNÍ

 

Číslo bankovního účtu: 8842361001/5500

 

PRO ZÁJEMCE VYDÁME POTVRZENÍ PRO FINANČNÍ ÚŘAD

 

MOCKRÁT DĚKUJEME !

 

otec Mariusz, otec Slávek a

Ekonomická rada farnosti

v Kunčicích pod Ondřejníkem

ROZSVIŤ SVĚTLO VDĚČNOSTI V KOSTELE

ČELADNÁ

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

U oltáře Panny Marie je umístěný stojan, kde můžete rozsvítit SVĚTLO VDĚČNOSTI, které symbolizuje přítomnost samotného Krista, je také výrazem naší pohotovosti a věrnosti před Hospodinem. Zároveň připomíná, že měli bychom Ježíši děkovat za vše, co máme, hlavně za jeho požehnání a ochranu.

MODLITBA O ZASTAVENÍ PANDEMIÍ KORONAVIRU

 

Naší Biskupové vyzývají, abychom se modlili růženec za ukončení pandemie COVID-19  Modlitba růžence je mocným, a přitom snadno dostupným prostředkem, který je vždy k dispozici. Proto využívejme jej zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby v době nouzového stavu v naší vlasti - připomínaji hierarchové. Na konec je možné připojit společnou modlitbu národů proti pandemii, doporučenou předsedy biskupských konferencí evropských zemí:

Bože, náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný,

z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna

jako lékaře našich duší a těl.

Shlédni na své děti,

které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech

Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu.

Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné,

utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům,

sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům,

věčný život mrtvým.

Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla.

O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým

žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.

Maria, Matko uzdravení a naděje, oroduj za nás! [1]

 

Mons. Jan Graubner

Mons. Jan Vokál

Mons. Jan Baxant

Mons. Martin David

 

Olomouc, 7. října 2020

 

[1] autoři modlitby: kardinál Jean-Claude Hollerich, kardinál Angelo Bagnasco, předsedové zastupující biskupské konference evropských zemí (www.cirkev.cz,  12.3.2020)

 

Zdroj: www.cirkev.cz

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

PAPEŽ FRANTIŠEK

V době pandemii koronaviru tuto modlitbou svěřil Svatý otec František město Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie:

Maria,

ty záříš vždycky na naší cestě

jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,

jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově

a zachovala svou víru pevnou.

Ty, Záchrano římského lidu,

víš čeho nám zapotřebí

a jsme si jisti, že se postaráš

aby se, jako v Káně Galilejské,

mohla navrátit radost a veselí

po této chvíli zkoušky.

Pomoz nám, Matko božské lásky,

abychom se připodobnili vůli Otce

a učinili to, co nám řekne Ježíš,

který vzal na sebe naše utrpení

a obtižil se našimi bolestmi

aby nás - skrze kříž - přivedl

k radosti vzkříšení. Amen.

 

Pod ochranu tvou se utíkáme,

svatá Boží Rodičko.

Neodmitej naše prosby v našich potřebách,

ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky.

Panno slavná a požehnaná !

Paní naše,

prostřednice naše,

orodovnice naše,

u Syna nám smilování vypros,

Synu svému nás doporuč,

k Synu svému nás doprovoď.

 Zdroj: www.cirkev.cz

 

2019
 1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
 2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2019
 4. Posleství papeže Františka k 56 světovému dni modliteb za povolání 2019
 5. Posleství papeže Františka k 53 mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2019
 6. Dopis papeže Františka Kněžím 2019
 7. Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček 2019

 

2020

 1. Apoštolský list papeže Františka Aperuit Illis o stanovení neděle Božího slova 2020
 2. Poselaství papeže Františka k postní době 2020
 3. Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2020
 4. Poselství papeže Františka k dni míru 2020
 5. Poselství papeže Františka k 54. k mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2020
 6. Poselství papeže Františka k 57. Světovému dni modliteb za povolání 2020
 7. List papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu 2020
 8. Poselství papeže Františka k Mezinárodnímu dní sester 2020
 9. Posleství papeže Františka k oslavám 6. Světového dne modliteb za peči o stvoření 2020
 10. Poselství papeže Františka k 4. Světovému dni chudých 2020
 
2021
 
 1. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni mládeže 2021
 2. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíku 2021
 3. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 2021
 4.  Posleství Svatého otce Františka k 55. Světovému dni sdělovacích prostředků 2021 
 5. Poselství Svatého otce Františka k 58. Světovému dnů modliteb za povolání 2021
 6. Poselství Svatého otce Františka k 29. Světovému dni nemocných 2021
 7. Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021
 8. Poselství Svatého otce Františka k Světovému dni míru 2021

 

2022

 

 1. Poselství papeže Františka k 55. Světovému dni míru 2022
 2. Poselství papeže Františka ke 30. Světovému dni nemocných 2022
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2022
 4. Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni sdělovacích prostředků 2022

ABP. JAN GRAUBNER, METROPOLITA MORAVSKÝ

MODLITBA ABP. JANA GRAUBENERA, METROPOLITY MORAVSKÉHO
V DOBĚ PANDEMIE KORONAVIRU

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.

Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.

Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.

Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,

že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,

hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,

nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.

Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.

Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.

Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,

vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,

chovali se jako páni světa a vládci stvoření,

upravovali si zákony i pravidla myšlení.

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,

a absolutní je už jen naše nabubřelé já.

Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

 

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.

Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.

Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,

že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.

Jiní prchají před válkou, která se vede proto,

aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,

aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.

Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,

jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo

i bídu chudáků v rozvojových zemích.

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,

chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,

na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,

protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,

milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit,

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.

Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.

Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí

jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země

bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.

 

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.

Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.

Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,

který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.

Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.

Obrať nás a my se k tobě vrátíme.

Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.

Vrať nám radost ze své ochrany

a bezbožné budeme učit tvým cestám,

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.

Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,

když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,

nechat se vést moudrostí tvého slova,

aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,

království spravedlnosti, lásky a pokoje.

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,

že nás, Bože, nezklameš. Amen.

 

Zdroj: Arcibiskupství olomoucké

2020

 1. Stanovisko České biskupské konference k očkování proti Covid-19 (XII-2020)
 2. Odpustky duším v očistci v době pandemie 2020
 3. Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních vládních nařízení 27.10.2020
 4. Prohlášení ČBK - koronavírus 2020
 5. Výzva ČBK ohledně shromáždění osob - koronavírus 2020
 6. Slovo abp. Jana Graubnera ke krizovému opatření Vlády ČR z 15.3.2020
 7. List arcibiskupa olomouckého věřícím v době mimořádných opatření
 8. Poděkování všem pracovníkům Charit v diecézi
 9. Pozdrav k Velikonocům 2020
 10. Pastýřský list na Slavnost Nejsvětější Trojice

2021

 1. Pastýřský list k Vánocům 2021
 2. Pastýřský list pro 1. neděli adventní 2021
 3. Pastýřský list k zahájení synodální cesty 2021
 4. Výzva všmem farnostem MEK Budapešť 2021
 5. Prohlášení českých a moravských biskupů na ustupující pandemie v ČR 2021
 6. Pastýřský list k oslavě Velikonoc 2021
 7. Pastýřský list k nadcházející slavnosti Zvěstování Páně 2021
 8. Slovo arcibiskupa Jana ke zpřísněným opatřením 2021
 9. Pastýřský list v období přihlášek na školy 2021
 10. Slovo biskupů k 29. Světovému dni nemocných 2021
2022
 
 1. Pastýřský list k postní době
 2. Pastýřský list k Velikonocům
 3. Slovo biskupů k Neděli Dobrého Pastýře
 4. Pastýřský list na Diecézní solidarní fond

Setkání kněží Ostravsko-opavské diecéze na Maria Hilf u Zlatých Hor - 10.5.2022

1 | 2 | 3 >>

Prapor pro farnost Čeladná 9.5.2022 - Ústí nad Orlicí

1 | 2 | 3 >>

SYMBOLIKA ZANESENÁ DO VYŠÍVANÉHO PRAPORU I
ZNAKU PRO FARNOST ČELADNÁ

Základem kompozice praporu jsou šesticípé hvězdy, symbol latinského slova „tacui“ (mlčel jsem). Figury zlatých hvězd jsou převzaty z celosvětově známé „hvězdné“ svatozáře mučedníka sv. Jana Nepomuckého, patrona kostela, farnosti a celé obce Čeladná, které se podle legendy objevily ve Vltavě po jeho utonutí. Modrá barva praporu evokuje (hvězdnou) oblohu, je také symbolem místní řeky Čeladenky, a zaroveň svatojánským atributem vody, která vedle hvězd znamena také „mlčení“. Stříbrné vlny jsou symbolem řeky Vltavy, do které bylo mrtvé tělo sv. Jana vhozeno a zaroveň symbolizuje bouře dějiny naší vlasti. Nadpis SVATÝ JANE NEPOMUCKÝ, ORODUJ ZA NÁS vyjadřuje naděje – je to jedné ze tří hlavních křesťanských cnosti vedle víry a lásky. Na okraji praporu se nacházejí rok narození a úmrtí Národního světce. Zlatá koula na žerdi znamená, že nikdy se nemáme stát jeden druhému galejnickou koulí, která zbavuje svobody, ale šperkem, který vyjadřuje lásku a svobodu, které patří k sobě. Stuha – na její čelní straně je úmístněn nazev farnosti a datum požehnání praporu, na zadní barvy české státnosti (bílá, která značí čistotu, červená krev prolitou za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu).

otec Mariusz

Věčné světlo v presbytáře farního kostela v Kunčicích pod Ondřejníkem - 30.4.2022

Výmalba presbytáře farního kostela v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4/2022

Restaurování Křížových cest pro farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4/2022

1 | 2 | 3 | 4 >>

Osvětlení křížové cesty ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4./2022

1 | 2 >>

Přemístění kříže ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4/2022

Příprava na opravy interiéru farního kostela v Kunčicích pod Ondřejníkem - 3/2022

1 | 2 | 3 | 4 >>

Opravy sanační omítky ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 3/2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oprava elektroinstalace ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 3./2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Restaurování rámu a brokátu u hlavního oltáře ve farním kostele na Čeladné - únor/březen 2022

1 | 2 | 3 | 4 >>

Zrestaurované anděle u svatostánku. Hlavní oltář farního kostela na Čeladné - 23.3.2022

1 | 2 >>

Slovo biskupů k uvolňování pandemických opatření

(2. neděle postní 13. března 2022)

 

Drazí věřící, sestry a bratři, 

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci.

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast na eucharistické hostině.

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod COVID-19 věnujme velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry rodičů k vybudování osobního přátelství s Kristem.

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem, kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou vodu do kostelních kropenek.

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných situacích žít jako svědkové vítězného Krista.

 

Vaši čeští a moravští biskupové

Velehrad 21.-23.2.2022. Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské provincé

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ZEMŘEL PRVNÍ BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

MONS. FARNTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ OPraem

Ve čtvrtek 17. února 2022 ve věku 74 let zemřel biskup ostravsko-opavské diecéze MONS. FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ OPraem. Na věčnost byl povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996.

REQUIESCAT IN PACE

 

Parte bp. Františka V. Lobkowicze

Slovo od bp. Martina k úmrtí biskupa Františka Václava

Nové vchodové závěsy pro farní kostel v Kunčicích p. O. (10.12.2021)

8.12.2021 - svěcení soukromé kapličky Svaté Rodiny na pozemku rodiny Oršulíkových z Čeladné

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

25.10.2021 Kunčice pod Ondřejníkem - Stěhování oltáře sv. Barbory a sv. Josefa a přemístění oltáře Panny Marie

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Demontáž rámu a oltářního obrazu - Čeladná 27.9.2021

1 | 2 | 3 | 4 >>

PROHLÁŠENÍ ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE
K MANŽELSTVÍ STEJNOPOHLAVNÍCH PÁRŮ

Text prohlášení:

Redefinici manželství, tj. rozšíření instituce manželství na stejnopohlavní páry, považujeme za krok nesprávným směrem. Domníváme se, že není nutné reagovat na každou výzvu dnešní doby jejím ukotvením v legislativě. Jsme přesvědčeni, že existují smysluplnější řešení, spočívající např. v odlišném označení svazku stejnopohlavních párů. Uzákonění manželství těchto párů by s sebou přineslo i nárok na adopci dětí.

Tisíciletá zkušenost lidstva potvrzuje, že základem manželství je soužití muže a ženy. Je třeba mít na paměti, že manželství má hluboký smysl, který nespočívá pouze v obdarování se vzájemnou láskou, ale také v plození a výchově dětí, které zajišťují kontinuitu lidského rodu.

 

Čeští a moravští biskupové

Velehrad, 7. července 2021

PAMĚŤ NÁRODA

Vážení otcové,

organizace Post Bellum je hlavním garantem projektu Paměť národa dokumentující utrpení a křivdy v období druhé světové války a komunistické totoality.

Dopis je prostřednictvím ČBK směřován na vás kněze a prostřednictvím vás také na vaše farníky.

S přáním požehnaného dne!

Pavel Ramík

kancléř Biskupství ostravsko-opavského

POST-BELLUM (oslovující dopis)