Pastorační rada

 

Složení Pastorační rady farnosti:

 

  1. Předseda - P. Mariusz Roszewski, farář
  2. Členové:
  • paní Jana Golová
  • paní Marta Kalusová
  • paní Radka Uhlářová

 

Slib členů Pastorační rady

 

Slibuji, že budu svědomitě plnit své poslání v radě farnosti a podílet se na její práci s řádnou péčí. Kéž mi Bůh pomáhá.