Naše farnost působí v obcích Čeladná a Kunčice pod Ondřejníkem.

Zajišťujeme pravidelné bohoslužby v těchto obcích. Dále nabízíme duchovní setkání nejenom pro členy naší obce a věřící, ale pro všechny, kteří potřebují podat pomocnou ruku.

Přijďte mezi nás, rádi vás mezi sebou přivítáme.

 

K udílení svátosti pomazání ne­mocných, k vyřizování křtu, svatby, pohřbu a v jakýchkoliv jiných záleži­tostech se můžete kontakto­vat telefonicky nebo e-mailem.

Předpověď počasí

BOHOSLUŽBY

V LETNÍM OBDOBÍ 2022/2023

farní kostel na Čeladné - Út, St, Čt a So v 18.00h., Ne 8.00h.

farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Pá v 18.00h., Ne 9.30h.

"Ruský" kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - Ne 10.45h.

ZVONĚNÍ NA KOSTELE V ČELADNÉ:

 

1. Denně 7.00, 12.00 a 19.00 hod. (Anděl Páně) - 3 min.

2. Pátek v 15.00 hod. (Hodina Božího milosrdenství) - 3 min.

3. Sobota v 20.00 hod. (Hodina zasvěcení Matce Boží) - 3 min.

4. Út, St, Čt, So 17.45 hod., Ne 7.45 hod. (svolává na mši sv.) -
    3 min.

5. Svatby v kostele ("před" a "po" obřadu) - 3 min.

6. Pohřby v kostele ("před" obřadem) - 3 min a během průvodu na
    hřbitov nebo k kremace.

-----------------------------------------------------

Zvony: sv. Jan Nepomucký, sv. Pavel, apoštol, sv. Cyril a Metoděj a svatá Rodina jsou radostnou zvěstí oslavit Boha na tomto krásném a promodleném místě v obci Čeladná. Jejich hlas provází obyvatele naše dědiny od roku 1789, a vždycky sloužily lidem věrně a dobře. Ohlašuje jim běh času, blížící se nebezpečí, radost z narození a svatby, smutek odchodu z tohoto světa, ale také čas bohoslužeb.

eu.zonerama.com/MatusSedlak-Matthewsbells/Album/8485244

Zdroj: Matúš Sedlák, autor (Slovenská republika)

ČELADNÁ - FARNÍ KOSTEL

SVATOJÁNSKÝ RELIKVIÁŘ
V KOSTELE NA ČELADNÉ

RELIKVIÁŘE, tj. schránky na ostatky svatých, jsou velmi cennými klenoty ve vybavení chrámů a kostelů. /.../ Od konce 4. století zvyk ukládání ostatků svatých se začal na Východě, a pak přešel postupně i do západní Evropy. Relikviáře byly zhotovány ze vzácných materiálů, jak zlato, stříbro, křišťal od podoby medailonků, monstrance až k podobě rakve, skříně nebo lidské postavy či její části.

Vybráno z časopisu JOHÁNEK č. 8 / říjen 2020 (Marie Bílková, Svatojánské relikviáře v pražských kostelích a v kostele v Nepomuku)

DUCHOVNÍ PŘIJÍMÁNÍ

 
Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší.
 
Podle učení církve „duchovní přijímání“ je skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního – fyzického – přijímání této svátosti.
 
Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít modlitbu z kancionálu č.042.

Přehled vysílaných katolických bohoslužeb

ZDE

POSTNÍ DOBA 2023

Liturgie postní doby nás vede ke kajícnosti, vnitřní duchovní obnově, soustředěnosti, sebeovládání a smírnému odčiňování hříchů. Po celou tu dobu vynechává se v liturgii "Aleluja", také je zakázáno zdobit oltáře květinami. V této době bychom se měli vyhýbat hlučným zábavám.

KŘÍŽOVÉ CESTY VE FARNOSTI

Letošní křížové cesty budou jako v předchozích letech: va farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem v pátky a neděli po mší sv., v "ruském" kostelíku v Kunčicích p/O. v neděli v 10.00 hod., na Čeladné v neděli po ranní bohoslužbě. Věřící, který během postní doby se zúčastní křížové cesty může získat plnomocné odpustky pro sebe.

PŘÍSNÝ PŮST

VELKÝ PÁTEK (letos 7. dubna) je den přísného postu: zdrženlivost od masa i újmy v jídle (ZDRŽENLIVOST OD MASA zavazuje křesťany katolíky od 14 let, ÚJMA od 18 let do 60 let).

NABÍDKA DUCHOVNÍCH OBNOV V POSTNÍ DOBĚ

ZDE

-----------------------------------------------------------------------------

Poselství Svatého otce Františka k postní době 2023

PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 2023
VE FARNOSTI ČELADNÁ A
KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

 

SETKÁNÍ DĚTI BUDE NA FAŘE V ČELADNÉ
V PONDĚLÍ 27. BŘEZNA V 17.00 HOD.

otec Mariusz

Bohoslužby o Velikonocích 2023

 

 

Čeladná

farní kostel

Kunčice

farní kostel

Kunčice

„ruský“ kostel

 

2. dubna

Květná neděle

 

 8:00h.

 

9:30h.

                  

 10:45h.

 

6. dubna

Zelený čtvrtek

 

18:00h.

 

17:00h.

 

------

 

7. dubna

Velký pátek

 

  15:00h.*

18:00h.

    

     17:00h.**

 

------

 

8. dubna

Vigilie Zmrtvýchvstání

           

        9:00h.***

20:00h.

                     

 18:00h.

 

------

 

9. dubna

Zmrtvýchvstání Páně

 

                    

   8:00h.

  

    9:30h.

   

10:45h.

10. dubna

Pondělí velikonoční

    8:00h.

    9:30h.

          ------

 

* Velký pátek – Křížová cesta na Čeladné.

** Velký pátek – Křížová cesta v Kunčicích p/O. po Velkopátečním obřadů.

*** Bílá sobota – Ranní chvály na Čeladné.

 

Velikonoční zpověď ve farnosti:

 • Kunčice p/O.:    pátek 31.3. od 16:30 do 18:00 hod.
 • Čeladná:           sobota 1.4. od 16:30 do 18:00 hod.

21.3.2023 - Postní duchovní obnova pro kněze a jáhny v Českém Těšíně

Výmalba interiéru farního kostela v Kunčicích p/O. (13.-18.3.2023)

Fotografická výstava ČLOVĚK A VÍRA 2023 v Polsku v Národním sanktuárium sv. Josefa v Kališe

PROSBA O FINANČNÍ POMOC!

 

NA VÝMALBU LODI VE FARNÍM KOSTELE
SV. MARII MAGDALÉNY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM

Ve zpravě pro přijemce prosím napište:

"VÝMALBA KOSTELA"

Číslo bankovního účtu: 8842361001/5500

 

PRO ZÁJEMCE VYDÁME POTVRZENÍ PRO FINANČNÍ ÚŘAD

 

MOCKRÁT DĚKUJEME !

 

otec Mariusz, otec Slávek

DIECÉZNÍ MODLITEBNÍ VÝZVA PRO POSTNÍ DOBU 2023

 

Chvála Kristu!

srdečně zdravím z Biskupství a zasílám do farností nabídku „Diecézní modlitební výzvy“ pro letošní postní dobu. Připravili jsme ji ve spolupráci se saletiny v Považské Bystrici. Jedná se o nabídku, ke které se může kdokoliv soukromě přidat kdykoliv během postní doby. Je to možnost, jak můžeme jako diecéze kráčet společně k velikonočním svátkům.

Princip je prostý: pro každý den postní doby je připraven jeden modlitební úmysl, který vychází z liturgického čtení. Výzva má tři části: přečíst si zadaný úryvek z evangelia, pomodlit se na související úmysl desátek růžence a připojit libovolnou modlitbu na úmysl Svatého otce.

Moc děkuji za spolupráci a přeji dobrý vstup do postní doby.

Ondřej Elbel

Leták z rozpisem úmyslů

Projekt Vlčí doupě připravil seriál videí na každý den doby postní. Tato minutová zastavení mají pomoci objevit, jak vzácní a důležití pro našeho Boha každý z nás jsme.

Pro malé diváky je možnost zapojit se do soutěže (obrázek).

Podrobnější informace v videu ...

PRÁZDNINY 2023

  

---------------------------------------------------------

POUTNÍ ZÁJEZD DO LURD A BARCELONY

19.-23. září 2023

Program poutního zájezdu

SVĚTOVÉ DNY MLÁDEŽE

Lisabon 01.-06. 08.2023

INFORMACE

Světový den mládeže je setkání mladých lidí z celého světa s papežem od 1. do 6. srpna 2023. Pro poutníky na Světové dny mládeže se připravuje bohatý program. Přihlašování probíhá vyplněním přihlašovacího formuláře a zaplacením nevratné zálohy 5 000,- Kč.

Biskupství ostravsko-opavské ve spolupráci s Diecézním centrem mládeže připravuje alternativní možnost dopravy autobusem do Lisabonu, ať už na Předprogram dnů v diecézi (předběžně domluvena diecéze Leira-Fátima), tak na samotné Setkání do Lisabonu, která je však podmíněna počtem přihlášených účastníků se zájmem využít tuto nabídku. Cena je 5.000,-Kč. Je samozřejmě možné využít dopravy dle vlastního uvážení (letecky, autobusem, vlakem, autem). Na letišti v Lisabonu je zajištěn český pořadatel, který bude poutníky dále informovat.

Apoštolský administrátor Mons. Martin David rozhodl, že biskupství ostravsko-opavské podpoří mladé lidi finanční částkou 2.000,-Kč na osobu, je-li přihlášen sourozenec, pak druhý částkou 3.000,-Kč (tedy 5.000,-Kč pro rodinu).

Velké díky za vaši podporu mládeže – osobně, modlitbou i finančně.

Více na www.svetovednymladeze.cz a www.dcm.doo.cz.

 

P. Mgr. Jakub Dominik Štefík

ředitel DCM a DSM Ostravsko-opavské diecéze

ROZSVIŤ SVĚTLO VDĚČNOSTI V KOSTELE

ČELADNÁ

KUNČICE POD ONDŘEJNÍKEM

U oltáře Panny Marie je umístěný stojan, kde můžete rozsvítit SVĚTLO VDĚČNOSTI, které symbolizuje přítomnost samotného Krista a jeho Matky. Je také výrazem naší pohotovosti a věrnosti před Hospodinem. Zároveň připomíná, že měli bychom Ježíši děkovat za vše, co máme, hlavně za jeho požehnání a Panně Marii za ochranu.

VÁLKA NA UKRAJINĚ

 

"Vyzývám věřící, aby se intenzivně věnovali modlitbě za mír na Ukrajině. Kéž Královna pokoje chrání svět před válečným šílenstvím" papež František

 

VÝZVA OD NAŠÍ BISKUPŮ K MODLITBĚ ZA UKRAJINU

MODLITBA JE ZVEŘEJNĚNA NA WEBU ZPRAVY.CIRKEV.CZ

--------------------------------------------------------------------------------------------

Prohlášení České biskupské konference

 

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině.

 

Mons. Jan Graubner

předseda České biskupské konference

-------------------------------------------------------------------------------------

"Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí"

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.
Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím.
Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.
Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.
Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.
Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí terorismu.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.
Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů.
Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Syna.
Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.

MODLITBA ZA VOLBU DIECÉZNÍHO BISKUPA NAŠÍ OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

 

Bože, Dobrý pastýři,

svěřujeme ti jmenování

nového ostravsko-opavského

diecézního biskupa a prosíme:

veď svým Duchem mysl Svatého otce i

všech, kteří nesou za tuto volbu odpovědnost.

Dej nám takového biskupa,

který bude tým obětavým a věrným služebníkem a

bude usilovat o to, co ti líbí a co je k prospěchu

Božího lidu i celé církve.

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

 

S církevním schválením Biskupství ostravsko-opavského
čj. 2022/4885 ze dne  4.4.2022

MODLITBA ZA DĚTI

Svatá Panno, naše drahá Matko, pro svou něžnou lásku k dítěti Ježíšovi vezmi během školního roku pod svou ochranu děti naší farnosti a obce. Neprosím jen o jejich tělesné zdraví, ale myslím i na jejich čisté, neposkvrněné duše. Ochraňuj je před vlivem špatného prostředí, ať si uchovají nevinná, neposkvrněná srdce. Dej, ať ti, kterým je svěřena péče o jejich život, si uvědomují svou nesmírnou odpovědnost za jejich výchovu. Ať si uvědomí, že dětská duše je vzácný poklad, pro který je třeba se obětovat, který si vyžaduje mnoho námahy a lásky. Nakonec tě, drahá Matko, prosím, aby tyto děti vešly jednou do nebe. AMEN.

MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA MLADÉ LIDI,

 
Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství,
ty voláš všechny pokřtěné, aby „zajeli na hlubinu“
a šli cestou svatosti.
Vzbuď v srdcích mladých lidí touhu být
v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti,
aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku,
dej své církvi dar mladých lidí připravených zajet na hlubinu,
aby byli mezi bratry projevem tvé přítomnosti,
která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
ty, která jsi uchovávala jeho slovo ve svém srdci,
podpírej svou mateřskou přímluvou rodiny a církevní společenství,
aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. 
Amen.

MODLITBA K PRAŽSKÉMU JEZULÁTKU

Dítě Ježíši, utíkám se k tobě a na přímluvu tvé svaté Matky tě prosím,
pomoz mi v této mé potřebě ... (možno konkrétně vyjádřit),
neboť věřím, že mi můžeš pomoci.
Pevně důvěřuji, že obdržím tvou svatou milost.
Miluji tě celým svým srdcem a ze všech sil své duše.
Upřímně se kaji za všechny své hříchy a prosím tě, dobrý Ježíši,
abys mi dal sílu nad nimi zvítězit.
Dávám si předsevzetí, že tě nikdy nezraním a odevzdávám se ti,
ochoten raději trpět než ti působit bolest.
Od nynějška ti chci věrně sloužit a z lásky k tobě chci milovat i bližního jako sebe.
Všemohoucí Dítě, Pane Ježíši, znovu tě prosím,
abys mi pomohl v této mé záležitosti ... (možno vyjádřit).
Daruj mi milost, abych tě navěky vlastnil spolu s Marií a Josefem
a abych se ti spolu s anděly klaněl v nebi. Amen.

PAPEŽ FRANTIŠEK

2019
 1. Posleství papeže Františka ke Světovému dni míru 2019
 2. Poselství papeže Františka k 27. Světovému dni nemocných 2019
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2019
 4. Posleství papeže Františka k 56 světovému dni modliteb za povolání 2019
 5. Posleství papeže Františka k 53 mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2019
 6. Dopis papeže Františka Kněžím 2019
 7. Apoštolský list papeže Františka o významu a hodnotě jesliček 2019

2020

 1. Apoštolský list papeže Františka Aperuit Illis o stanovení neděle Božího slova 2020
 2. Poselaství papeže Františka k postní době 2020
 3. Poselství papeže Františka ke Světovému dni nemocných 2020
 4. Poselství papeže Františka k dni míru 2020
 5. Poselství papeže Františka k 54. k mezinárodnímu dni sdělovacích prostředků 2020
 6. Poselství papeže Františka k 57. Světovému dni modliteb za povolání 2020
 7. List papeže Františka všem věřícím k měsíci květnu 2020
 8. Poselství papeže Františka k Mezinárodnímu dní sester 2020
 9. Posleství papeže Františka k oslavám 6. Světového dne modliteb za peči o stvoření 2020
 10. Poselství papeže Františka k 4. Světovému dni chudých 2020
 
2021
 
 1. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni mládeže 2021
 2. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni migrantů a uprchlíku 2021
 3. Poselství Svatého otce Františka ke Světovému dni prarodičů a seniorů 2021
 4.  Posleství Svatého otce Františka k 55. Světovému dni sdělovacích prostředků 2021 
 5. Poselství Svatého otce Františka k 58. Světovému dnů modliteb za povolání 2021
 6. Poselství Svatého otce Františka k 29. Světovému dni nemocných 2021
 7. Poselství Svatého otce Františka k postní době 2021
 8. Poselství Svatého otce Františka k Světovému dni míru 2021

2022

 1. Poselství papeže Františka k 55. Světovému dni míru 2022
 2. Poselství papeže Františka k 30. Světovému dni nemocných 2022
 3. Poselství papeže Františka k postní době 2022
 4. Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni sdělovacích prostředků 2022
 5. Poselství papeže Františka k 37. Světovému dni mládeže 2022 a 2023

2023

 1. Poselství papeže Františka k 56. Světovému dni míru 2023
 2. Poselství papeže Františka k 31. Světovému dni nemocných 2023

Instalace a svěcení sochy sv. Josefa v kapli sester z Kongregace sv. Františka - 7.2.2023

Konzoly pod sochy Pána Ježíše a Panny Marie ve farním kostele v Kunčicích p/O. - XII./2022

1 | 2 >>

CHARITA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM

POTRAVINOVÁ SBÍRKA 2022

Poděkování - farnost a obec Čeladná

Poděkování - farnost Kunčice pod Ondřejníkem

Kněžská duchovní obnova - XI./2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Wadovice - město sv. Jana Pavla II., papeže (17.10.2022)

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Fatimský apoštolát ČR v Koclířově - 13.10.2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Ministranti z Kunčic p/O. na ministrantské poutí v Hlučíně - 8.10.2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Pouť u Bedřichův kříže - 10.9.2022

1 | 2 | 3 | 4 >>

SOBOTÍN - bl. sestra Maria Paschalis Jahnová, mučednice konce druhé světové války

1 | 2 >>

Farní pouť na Svatý Hostýn (20.6.2022). FOTO od pana Jaroslava Kozla

1 | 2 | 3 | 4 >>

DÍKŮVZDÁNÍ ZA 50 LET KNĚŽSTVÍ OTCE SLÁVKA PŘI MŠI SVATÉ V KOSTELE SV. PROKOPA A BARBORY V KUNČICÍCH POD ONDŘEJNÍKEM - 15.6.2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Biřmování ve farnosti Kunčice p/O. a Čeladná - 22.5.2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Setkání kněží Ostravsko-opavské diecéze na Maria Hilf u Zlatých Hor - 10.5.2022

1 | 2 | 3 >>

Prapor pro farnost Čeladná 9.5.2022 - Ústí nad Orlicí

1 | 2 | 3 >>

SYMBOLIKA ZANESENÁ DO VYŠÍVANÉHO PRAPORU I
ZNAKU PRO FARNOST ČELADNÁ

Základem kompozice praporu jsou šesticípé hvězdy, symbol latinského slova „tacui“ (mlčel jsem). Figury zlatých hvězd jsou převzaty z celosvětově známé „hvězdné“ svatozáře mučedníka sv. Jana Nepomuckého, patrona kostela, farnosti a celé obce Čeladná, které se podle legendy objevily ve Vltavě po jeho utonutí. Modrá barva praporu evokuje (hvězdnou) oblohu, je také symbolem místní řeky Čeladenky, a zaroveň svatojánským atributem vody, která vedle hvězd znamena také „mlčení“. Stříbrné vlny jsou symbolem řeky Vltavy, do které bylo mrtvé tělo sv. Jana vhozeno a zaroveň symbolizuje bouře dějiny naší vlasti. Nadpis SVATÝ JANE NEPOMUCKÝ, ORODUJ ZA NÁS vyjadřuje naděje – je to jedné ze tří hlavních křesťanských cnosti vedle víry a lásky. Na okraji praporu se nacházejí rok narození a úmrtí Národního světce. Zlatá koula na žerdi znamená, že nikdy se nemáme stát jeden druhému galejnickou koulí, která zbavuje svobody, ale šperkem, který vyjadřuje lásku a svobodu, které patří k sobě. Stuha – na její čelní straně je úmístněn nazev farnosti a datum požehnání praporu, na zadní barvy české státnosti (bílá, která značí čistotu, červená krev prolitou za svobodu vlasti a modrá bezmračnou oblohu).

otec Mariusz

Věčné světlo v presbytáře farního kostela v Kunčicích pod Ondřejníkem - 30.4.2022

Výmalba presbytáře farního kostela v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4/2022

Restaurování Křížových cest pro farní kostel v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4/2022

1 | 2 | 3 | 4 >>

Osvětlení křížové cesty ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4./2022

1 | 2 >>

Přemístění kříže ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 4/2022

Příprava na opravy interiéru farního kostela v Kunčicích pod Ondřejníkem - 3/2022

1 | 2 | 3 | 4 >>

Opravy sanační omítky ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 3/2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Oprava elektroinstalace ve farním kostele v Kunčicích pod Ondřejníkem - 3./2022

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Restaurování rámu a brokátu u hlavního oltáře ve farním kostele na Čeladné - únor/březen 2022

1 | 2 | 3 | 4 >>

Zrestaurované anděle u svatostánku. Hlavní oltář farního kostela na Čeladné - 23.3.2022

1 | 2 >>

Velehrad 21.-23.2.2022. Setkání biskupů, kněží a jáhnů moravské provincé

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

ZEMŘEL PRVNÍ BISKUP OSTRAVSKO-OPAVSKÉ DIECÉZE

MONS. FARNTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ OPraem

Ve čtvrtek 17. února 2022 ve věku 74 let zemřel biskup ostravsko-opavské diecéze MONS. FRANTIŠEK VÁCLAV LOBKOWICZ OPraem. Na věčnost byl povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996.

REQUIESCAT IN PACE

 

Parte bp. Františka V. Lobkowicze

Slovo od bp. Martina k úmrtí biskupa Františka Václava

Nové vchodové závěsy pro farní kostel v Kunčicích p. O. (10.12.2021)

8.12.2021 - svěcení soukromé kapličky Svaté Rodiny na pozemku rodiny Oršulíkových z Čeladné

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

25.10.2021 Kunčice pod Ondřejníkem - Stěhování oltáře sv. Barbory a sv. Josefa a přemístění oltáře Panny Marie

<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>

Demontáž rámu a oltářního obrazu - Čeladná 27.9.2021

1 | 2 | 3 | 4 >>

PAMĚŤ NÁRODA

Vážení otcové,

organizace Post Bellum je hlavním garantem projektu Paměť národa dokumentující utrpení a křivdy v období druhé světové války a komunistické totoality.

Dopis je prostřednictvím ČBK směřován na vás kněze a prostřednictvím vás také na vaše farníky.

S přáním požehnaného dne!

Pavel Ramík

kancléř Biskupství ostravsko-opavského

POST-BELLUM (oslovující dopis)