Růženec milosrdenství

 

"Lidstvo nenajde pokoj, dokud se navrátí k pramení mého milosrdenství. Milost z mého milosrdenství se nabírá z jediné nádoby, a tou je důvěra. Čím víc duše důvěřuje, tím víc dostane. Dřív než se ukážu jako spravedlivý soudce, přijdu jako král milsrdenství."

 

Růženec milosrdenství: 14.9.1935 zaslechla sestra Faustyna tato slova: "Modlí se růženec milosrdenství, který jsem tě naučil. Každý, kdo se ho bude modlit, zakusi moje milosrdenství už zde na zemi a zvlašt' v hodině smrti."

 

Růženec Božího milosrdenství se modlí na obyčejném růženci. Na začátku: Otče náš... Zdrávas Maria... Věřím v Boha...

Na velkých zrnkách (místo modlitby Otče náš): "Věčný Otče, obětuji Ti Tělo a Krev, Duši a Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, na smír za hříchy naše i celého světa."

Na malých zrnkách (místo modlitby Zdrávas Maria): "Pro Jeho bolestné utrpení bud' milosrdený k nám i k celému světu."

Na zakončení třikrát: "Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem."

Střelná modlitba: "Ó Krvi a Vodo, která jsi vytryskla z Ježíšova Srdce jako zdroj milosrdenství pro nás, důvěřuji Ti."