Modlitba za povolání

 

"Otče, dej, ať mezi křesťany povstanou

četná a svatá kněžská povolání,

která by udržovala živou víru

a střežila převzácnou památku tvého Syna

prostřednictvím kázání slova

a udílením svátostí,

jimiž, Otče, ustavičně obnovuješ své věřící.

Daruj nám svaté služebníky tvého oltáře,

kteří budou pozornými a zapálenými strážci Eucharistie,

která je svátostí Kristova největšího daru

pro vykoupení světa.

Povolej služebníky tvého milosrdenství,

kteří by prostřednictvím svátosti smíření

rozdávali lidem radost z tvého odpuštění.

Dej, Otče, ať církev s radostí přijímá

četné inspirace Ducha tvého Syna,

ať v učenlivosti vůči jeho ponaučením

pečuje o povolání ke kněžství

a k zasvěcenému životu.

Pomáhej biskupům, kněžím, jáhnům,

zasvěceným osobám i všem pokřtěným křesťanům,

aby věrně naplňovali své poslání

ve službě evangeliu.

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen."

 

 

Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!