Litanie ke sv. Rochu

 

Pane, smiluj se. Pane smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste smiluj se. 
Pane, smiluj se. Pane smiluj se.
 
Kriste, vyslyš nás. Kriste vyslyš nás.
 
Bože, Otče, jenž jsi na nebesích, smiluj se nad námi
Bože, Synu, Vykupiteli světa,
Bože, Duchu svatý, Utěšiteli světa,
 
Svatá Boží Rodičko, oroduj za nás
Svatá Maria,
Svatá Panno panen,
Svatý Rochu, velkodušný ochránce lidstva,
Svatý Rochu, věřící učedníku Ježíše Krista,
Svatý Rochu, který nosíš ve svém těle znamení kříže,
Svatý Rochu, v kterém neustále přežívá Vášeň,
Svatý Rochu, se srdcem zaníceným ohněm dobročinnosti,
Svatý Rochu, který jsi rozdal svůj majetek chudým,
Svatý Rochu, který jsi obětoval svůj život potřebným,
Svatý Rochu, který jsi uzdravil nakažené, vírou v lásku k Ježíši Kristu,
Svatý Rochu, který jsi se snažil v životě ulehčit nemocným,
Svatý Rochu, který jsi sloužil malomocným s horlivostí a hrdinnou odvahou,
Svatý Rochu, který jsi znamením kříže zastavoval mor,
Svatý Rochu, který jsi zachránil před nákazou mnoho měst,
Svatý Rochu, který jsi byl také zasažen morem,
Svatý Rochu, který ses stal vzorem trpělivosti pro oběti moru,
Svatý Rochu, který ses zázračně uzdravil,
Svatý Rochu, přestože jsi byl nevinnen byl jsi haněn,
Svatý Rochu, kterého nechali uvěznit,
Svatý Rochu, který si zbytek života strávil ve vězení jako provinilec,
Svatý Rochu, který jsi byl Konzilem svatořečen v boji proti moru,
Svatý Rochu, kterého Ježíš Kristus korunoval slávou a ctí,
Svatý Rochu, náš společníku na pouti životem,
Svatý Rochu, společníku nás věřících,
Svatý Rochu, patrone těch, kteří věří,
Svatý Rochu, svatý mezi svatými,
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás,
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi
 
Modleme se:
 
Prosíme tě, Pane, na přímluvu sv. Rocha, který hlásal a přísahal víru v Tebe: odstraň zlo, které nás sužuje, nehněvej se na nás, smiř se námi, projev nám lásku jako Otec nás všech, pomoz nám milovat jeden druhého, a sloužit zmoženým a nešťastným naší doby. Prosíme o to skrze našeho Pána Ježíše Krista, který žije a kraluje s Otcem a Duchem svatým, na věky věků. Amen.